Attentietegels

In 2017 was het 50 jaar geleden dat De Vrijthof en omgeving werd verheven tot ‘Beschermd Dorpsgezicht’. Dit jubileum werd niet feestelijk gevierd. In plaats daarvan werd het initiatief geopperd om bij deze gelegenheid ATTENTIETEGELS neer te leggen bij historisch gebouwen en plaatsen binnen de dorpskern. “Attentietegels” verder lezen

Beleidsnotitie

In de afgelopen jaren is meerdere keren van gedachten gewisseld over het formuleren van het beleid van de vereniging. Dit heeft geleid tot een beleidsnotitie die hier als pdf te downloaden is, inclusief Exploitatierekening 2017-2018

beleidsnotitie