Baarschot

Baarschot, de kleinste kern van onze gemeente, met de buurtschappen Moleneind en Heikant, is tot het midden van de vorige eeuw een agrarisch gehucht gebleven.

Eeuwenlang telde het omstreeks dertig boerderijen. Langs de Reusel waren vanaf ca. 1500 twee watermolens, de Voorste (het dichtst bij Diessen bij het huidige Turkaa) en de Achterste (aan het Moleneind). Van beide molens is niets meer over. De Achterste is al omstreeks 1860 ontmanteld en de Voorste is in 1921 gesloopt.

Het leengoed Ten Hove moet in de Middeleeuwen een belangrijke hoeve in Baarschot zijn geweest. Twee prominente mensen komen er vandaan: Jacobus Veltacker en Adriaan Stalpaerts. Beide mannen brachten het tot abt van de abdij van Tongerlo.
Een veldnaam nabij de brug over de Reusel heette ’t Kasteeltje: misschien een aanwijzing dat er hier ooit een omgrachte stenen hoeve o.i.d. moet zijn geweest.

Een prominent gebouw in Baarschot is het huidige pannenkoekenhuis/restaurant ‘In de Brouwerij’. Hierin was tot 1950 brouwerij ’t Witte Kruis gevestigd.

In 1945 bouwden de inwoners van Baarschot een Mariagrot van zwerfkeien uit De Utrecht. Daarmee betuigden zij hun dankbaarheid dat er in de Tweede Wereldoorlog geen Baarschottenaren waren gesneuveld.