Tijdschrift

Tussen Paradijs en Toekomst

Deze uitgave van Heemkundige kring Hilvarenbeek en Diessen ‘Ioannes Goropius Becanus’ verschijnt drie keer per jaar.
Bestellen à € 3,50 per stuk: secretaris@heemkundigekringhilvarenbeek.nl