Tijdschrift

Tussen Paradijs en Toekomst

Deze nieuwsbrief van Heemkundige kring Hilvarenbeek en Diessen ‘Ioannes Goropius Becanus’ verschijnt drie keer per jaar. Vanaf 2019 bestaat de redactie uit bestuurslid Ed van Hees, Jef van Gils en Albert van Uden.
Bestellen à € 3,50 per stuk: hilvarenbeek@heemkundigekringhilvarenbeek.nl
Losse nummers zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar bij Kantoorboekhandel Peter Swaanen in Hilvarenbeek.
Alle historische artikelen die vanaf 1982 zijn opgenomen in Tussen Paradijs en Toekomst (voorheen De Nieuwsbrief), zijn door Kees Naaijkens overzichtelijk bijeengebracht in een index die binnenkort hier geplaatst wordt.
Hieronder vindt u de inhoudsopgaven van de nieuwsbrieven die vanaf 2007 verschenen zijn.

Tussen Paradijs en Toekomst nr. 96 januari 2014
Bric à Brac – Emmanuel Naaijkens
Het knapenkoor van meester Jac van Meel – Harry Putters
Bijzondere Diessense pastoors – Emmanuel Naaijkens
Tekeningen van oude Westerwijkse kapel boven water – Jan van Helvoirt
Gerrit Paape’s bezoek aan de Biest – Ed van Hees
Druk jaar voor de heemkundige kring, jaarverslag – Jan van Beurden

Tussen Paradijs en Toekomst nr. 95 oktober 2014
Bric à Brac – Emmanuel Naaijkens
‘Prieeltje’ achter de kerk gesloopt – Werner Hermans
Vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog – Ton de Jong
Beeks hekellied tegen de Fransen uit 1825 – Cees Prinsen
Honderd Esbeekse parels – Ton de Jong
Twee Esbeekse wielrenners actie tijdens de crisisjaren – Jan van Helvoirt
Gasthuis Van Spreeuwel bood eeuwenlang zorg voor arme mannen (deel 2/slot) – Hans Schoenmaker

Tussen Paradijs en Toekomst nr. 94 juli 2014
Bric à Brac – Emmanuel Naaijkens
Zorgen over de slechte bouwkundige staat van de Beekse toren – Werner Hermans
Esbeek van de Hak op de Tak – Jan van Helvoirt
Piet van Vroenhoven en andere verhalen, verteld door Jacques van Meel – Cees Prinsen
De Beekse wielerbaan ‘De Toekomst’ uit 1922 – Jan van Helvoirt
Gasthuis Van Spreeuwel bood eeuwenlang zorg voor arme mannen (deel 1) – Hans Schoenmaker

Tussen Paradijs en Toekomst nr. 93 maart 2014
Bric à Brac – Emmanuel Naaijkens
Nieuw licht op bouwhistorie Groenendael – Ton de Jong
Zeeuwse boeren verslikten zich in Kempische zandgronden – Emmanuel Naaijkens
De drogisterijen in Hilvarenbeek en Diessen – Tineke Lodder – van Dusseldorp
Familie Van Hees een taai Beeks geslacht – Emmanuel Naaijkens
Onthulling van het Tuldermuurtje – Kees Naaijkens
Bijenschans: een bijzondere ontdekking op De Utrecht – Jeroen Ketelaars
Beekse en Diessense begijnen in de zeventiende eeuw – Jan van Helvoirt
Van parochiehuis naar Elckerlyc – Emmanuel Naaijkens
Prent van de gehangene – Louis de Groot

Tussen Paradijs en Toekomst nr. 92 oktober 2013
Bric à Brac – Emmanuel Naaijkens
Het leven van huisarts Piet de Lang (2)  – Tineke Lodder-Van Dusseldorp
Anneke, kind van een gehangene –
Ton de Jong
Uitbreiding cultuurhistorische bescherming in de kern van Hilvarenbeek – Werner Hermans
Kees Paijmans uit de Grote Westerwijk: kampioen bij de amateurs in 1953 – Jan van Helvoirt
Het jaar 2012, een terugblik; jaarvergadering – Jan van Beurden

Tussen Paradijs en Toekomst nr. 91 mei 2013
Bric à Brac – Emmanuel Naaijkens
Het leven van huisarts Piet de Lang (1) – Tineke Lodder-Van Dusseldorp
Een enveloppe en een artiest: nog een keertje Martin de Lang – Jeroen Ketelaars
Landgoed Gorp & Roovert ‘op de schop’ – Kees Naaijkens
Het archief van Jan Naaijkens naar Tilburg – Sjef van Gils
Eerbetoon aan de vroedvrouw – Emmanuel Naaijkens
Kees Paijmans uit de Grote Westerwijk: kampioen bij de nieuwelingen in 1947 (1) – Jan van Helvoirt

Tussen Paradijs en Toekomst nr. 90 december 2012
Bric à Brac – Emmanuel Naaijkens
Paeps alias Van Eijcken werd Van Eijken – Ton de Jong
Ruim zes eeuwen achter de Beekse toren: de Varkensmarkt – Werner Hermans
Geboren in Beek, verbonden met Berne: Martin de Lang (1879 – 1936) – Jeroen Ketelaars
Landgoederen prachtig in beeld gebracht – Emmanuel Naaijkens
Provincie zag niets in plan van Beek om Diessen te annexeren – Emmanuel Naaijkens
Brouwerij en herbergen in de Westerwijk in de zeventiende eeuw – Jan van Helvoirt

Tussen Paradijs en Toekomst nr. 89 september 2012
Bric à Brac – Emmanuel Naaijkens
Henricus (Harry) A.M. Ruhe, medicus en historicus (deel 2) – Wil Game
Het losschieten in de dorpen liep soms danig uit de hand – Jan van Helvoirt
De Dekanij opgegraven uit bodem en archief (3/slot) – Hans Schoenmaker
Jaarverslag heemkundige kring (2011) – Jan van Beurden

Tussen Paradijs en Toekomst nr. 88 april 2012
Bric à Brac – Emmanuel Naaijkens
Henricus (Harry) A.M. Ruhe, medicus en historicus (deel 1) – Wil Game
Voorouders in de krant (2) – Ton de Jong
Nieuwe straatnamen in Biest-Houtakker houden de historie levend – Ed van Hees
De Dekanij opgegraven uit bodem en archief (2) – Hans Schoenmaker

Tussen Paradijs en Toekomst nr. 87 januari 2012
Bric à Brac – Emmanuel Naaijkens
Zevende zoon in Beek 1713 ter dood gebracht – Jan van Helvoirt
Geworteld: Voorouders in de krant (1) – Ton de Jong
Hers en Geens dur Diessen deel 19 –
Emmanuel Naaijkens
Eugène van der Heijden, Bekenaar in verzet (2) –
Harry Putters
Excursie 2010, op zoek naar de bisschop… – Jan van Beurden
De Dekanij opgegraven uit bodem en archief (1) – Hans Schoenmaker

Tussen Paradijs en Toekomst nr. 86 oktober 2011
Bric à Brac – Emmanuel Naaijkens
De Hont, De Hond of De Hondt – Ton de Jong
Alida Lion, een Joods ‘christinneke’ –
Emmanuel Naaijkens
Het voormalige Beekse paardenkerkhof –
Jan van Helvoirt
Grensovergangen gemarkeerd met infopanelen
Conflict tussen Poppel en Hilvarenbeek over onderhoud Rovertse brug –
Hans Schoenmaker
Museum De Dorpsdokter met professionele allure – Emmanuel Naaijkens
Jaarverslag 2010 – Jan van Beurden
Eugène van der Heijden, Bekenaar in verzet –
Harry Putters

Tussen Paradijs en Toekomst nr. 85 april 2011
Bric à Brac – Emmanuel Naaijkens
Bekenaren met ‘ vreemde’ achternamen – Ton de Jong
Een traag maar goedwerkend verstand in Hers en Geens dur Diessen deel 18 –
Emmanuel Naaijkens
De rijke erfenis van een Beekse Dominicaan –
Jan van Helvoirt
Esbeekse en Beekse vastenavond ontmaskerd – Jan van Helvoirt
De woeste gronden van Diessen (slot) –
Hans Schoenmaker

Tussen Paradijs en Toekomst nr. 84 november 2010
Bric à Brac – Emmanuel Naaijkens
Monumentenprijs voor Frans Hoofs
Bosdag: Ontginning van woeste gronden –
Rien Vermaire
Het duistere beroep van de Beekse klepperman vanaf 1668 –
Jan van Helvoirt
Bekenaren met ‘vreemde achternamen –
Ton de Jong
Predikant De Bitter had veel te stellen  met de Decanije –
Jan van Helvoirt
De woeste gronden van Diessen, deel 1 –
Hans Schoenmaker
Op zoek naar het andere Noord-Brabant –
Jan van Beurden

Tussen Paradijs en Toekomst nr. 83 juni 2010 Speciale uitgave

Voorpagina Paradijs 2010

Nummer 83 van het blad van de heemkundige kring is bij wijze van uitzondering aan een onderwerp gewijd: Het vijftigjarig bestaan van de Wandelvierdaagse in Hilvarenbeek. Bijzonder is dat voor het eerst in de historie van Tussen Paradijs en Toekomst het omslag in fullcolordruk is uitgevoerd.

Een greep uit de inhoud:
– Oud-ambtenaar (en oud-burgemeester) Anton Maas blikt terug
– Michiel van der Sanden schetst de geschiedenis in vogelvlucht
– Interviews met o.a. Karel de Hond, Kees Hensbroek, Thea Toonen, Ad van Steen en Peter Gruijthuijsen
– En heel veel oude foto’s

Tussen Paradijs en Toekomst nr. 82 oktober 2010
Bric à Brac – Emmanuel Naaijkens
Esbeekse uitkijktoren bij De Flaes in wording –
Jan van Helvoirt
Straatnamen in de Volksmond – Harry Ruhe
Diessen in de jaren zestig – Een eerbetoon aan Gust de Vries –
Jan van Helvoirt
Al vroeg waaide er een oecumenische wind door Hilvarenbeek –
Emmanuel Naaijkens
De nazaten van Willem den Meulder – Ton de Jong
Emmanuel Naaijkens, boegbeeld en voortrekker – Rien Vermaire
Beekse lotgevallen in weer en wind – Natuurgeweld door de eeuwen heen –
Jan van Helvoirt

Tussen Paradijs en Toekomst nr. 81 december 2009
Bric à Brac – Emmanuel Naaijkens
Schoonvader van Multatuli woonde in Hilvarenbeek –
Ton de Jong
Monumentenprijs voor jubilerende Werkgroep Heemkunde Esbeek
Bouwtekeningen van Toon Smolders (1) –
Jan van Helvoirt
Bouwtekeningen van Toon Smolders (2) –
Emmanuel Naaijkens
Geworteld: Een nieuwe genealogische rubriek over Beekse en Diessense families –
Ton de Jong
Oude Beekse straatnamen opnieuw belicht – Jan van Helvoirt
Stenen des aanstoots. Hers en Geens nr. 17 – Emmanuel Naaijkens
Gedenksteen St. Jozef Mavo naar toekomstig archief heemkundige kring –
Rien Vermaire
Excursie: Hertogdom Brabant – Jan van Beurden
Tweede druk fotoboek Ran Naaijkens –
Rien Vermaire
Jaarverslag: Een druk jaar voor de kring –
Jan van Beurden

Tussen Paradijs en Toekomst nr. 80 augustus 2009
Bric à Brac – Emmanuel Naaijkens
Oud schoolhuis in een nieuwe jas – Jan Scheirs en Emmanuel Naaijkens
Het mysterie van Jan Tilius ontrafeld – Ton de Jong
Boek Jan van Helvoirt dik manifest tot behoud van boerderij Hendrixen – Ton de Jong
‘Papenvreter’ dominee Hanewinckel geloofde niet in de heilige Hildewaris – Emmanuel Naaijkens
Heemtuin begint aan nieuwe levensfase –
Emmanuel Naaijkens
Met een zakkaartje van Lier naar Hilvarenbeek in 1692 –
Jan van Helvoirt

Tussen Paradijs en Toekomst nr. 79 april 2009
Bric à Brac – Emmanuel Naaijkens
Heropening museum De Dorpsdokter –
Emmanuel Naaijkens
Joodse begraafplaats voor eeuwig gedicht –
Cees Prinsen
Inspectie Dekanij ook nu nog geen overbodige luxe –
Jan van Helvoirt
Fot- en filmexpositie Ran Naaijkens maakte de tongen los –
Emmanuel Naaijkens
Foto’s aan de vooravond van grote veranderingen –
Jef van Gils
‘Onze Ran’ –
Jan Naaijkens
Twee moerbeibomen in de heemtuin –
Jan Scheirs
Herstel van het graf van de familie Huijsmans –
Jef van Gils
De Commissaris der Koningin op bezoek in Diessen tussen 1895 en 1924 –
Wil Vennix

Tussen Paradijs en Toekomst nr. 78 november 2008
Bric à Brac – Emmanuel Naaijkens
“Grote oorlog” liet Esbeek onberoerd –
Jan van Helvoirt
Monumentenprijs voor behoud Willibrorduskerk –
Emmanuel Naaijkens
De mooie pastorie van Diessen –
Steven Barberien
“Moedig” Beeks huwelijk in 1755 – Ton de Jong
Zegening Victorbeelden in de molen –
Rien Vermaire
Oisterwijk eert Wim de Bakker
Grafsteen Jan Aarts een betekenisvol monument –
Emmanuel Naaijkens
Het levensverhaal van Jan Aarts –
Jan van Helvoirt
Verslag excursie 2008 –
Jan van Beurden
Maten en gewichten in de Heerlijkheid –
Sjef van Gils
Romeins glas in Diessen –
François van den Dries

Tussen Paradijs en Toekomst nr. 77 juli 2008
Bric à Brac – Emmanuel Naaijkens
Vermeende dier-toponiemen in Beek en omgeving (deel 2) –
Jan van Helvoirt
Wie hier binnen gaat, laat alle hoop varen – Emmanuel Naaijkens
Nieuw bestuur werkgroep heemtuin –
Rien Vermaire
Op reis naar de Vroege Middeleeuwen –
Jan van Beurden
Kaarten Kadaster schatkamers van historische informatie –
Ad Hoozemans
Jaarverslag 2007 –
Jan van Beurden
Een geestelijk liedje over het wonder bij de Beverbrug op de Biest –
Jan van Helvoirt
Gezocht: liefhebbers van archeologie – Frank van Hest

Tussen Paradijs en Toekomst nr. 76 februarie 2008
Bric à Brac – Emmanuel Naaijkens
Een slotje in het Slibbroek –
Ton de Jong
Socialistische pers rakelde in 1916 conflict over r.k. vakbond op – Emmanuel Naaijkens
Kwakzalver in Beek er succesvol in 1714 – Jan van Helvoirt
Kruidentuin De Doornhof sluit aan op Museum De Dorpsdokter –
Jan Putters
Een bank voor Marie de Bruijn –
Rien Vermaire
Vermeende dier-toponiemen in Beek en omgeving (deel 1) –
Jan van Helvoirt
Hildewaris, wie van de twee? –
Bas Aarts
Boekoverzicht

Tussen Paradijs en Toekomst nr. 75 oktober 2007
Bric à Brac – Emmanuel Naaijkens
‘Kanonskogel’ blijkt stinkpot –
Cees Prinsen
Een oorlogsverslag in De Gelderlander –
Emmanuel Naaijkens
Zandhazen op de VOC –
Ton de Jong
Monumentenprijs voor Jan Scheirs –
Rien Vermaire
Emigratie vanuit Esbeek –
Jan van Helvoirt
Boekenoverzicht

Tussen Paradijs en Toekomst nr. 74 april 2007
Bric à Brac – Emmanuel Naaijkens
Medelingen
Beekse jeugd tussen 1640 en 1670 in Poppel naar school –
Jan van Helvoirt
Eeuwenoude traditie van de Diessense Pinksteren –
Ad Hoozemans
Een markante Bekenaar. Schets van het leven van dr. ir. Cees van Meel – Harry Putters
D’n Boerendag, verhaal van Cees van Meel
Kees van Kemenade, een geboren geschiedschrijver –
Rien Vermaire
Terugblik op heemkundig jaar 2006 –
Jan van Beurden