We zijn over!

Met behulp van Hans Schoenmaker en Jan Klerks is het bestuur er in één dag in geslaagd om de spullen van de vereniging Heemkundige Kring & Stichting Erfgoedcollectie Hilvarenbeek, over te brengen naar onze nieuwe stek, Vrijthof 11. Het is een gebouw dat door meerdere organisaties wordt gebruikt, dus ook de grote kamer met de mooie boekenkast wordt door derden gebruikt. Ook de zolder delen we met andere gebruikers.

We zitten nu wel goed bereikbaar en prominent aan de Vrijthof. De komende tijd moeten we onze bezittingen daar verder sorteren en herschikken. Diverse werkgroepen zullen daar hun vrije tijd en expertise in stoppen. Spreekt deze nieuwe omgeving ook u aan om onze Bikse geschiedenis verder zichtbaar te maken en heeft u ook tijd en/of ideeën, schroom dan niet en maak het meedoen tot één van uw goede voornemens!

We zijn natuurlijk niet altijd aanwezig in Vrijthof 11. Wilt u ons ontmoeten, maak dan een afspraak met ons.

Algemene Ledenvergadering maart 2023

De Algemene Ledenvergadering op 7 maart j.l. in de Gouden Carolus is prima verlopen. De leden krijgen de notulen allemaal via de mail toegestuurd. Na de pauze was er een heel interessante lezing door Ineke Stroucken over “Tradities in Brabant”, die bij de aanwezigen veel herkenning opriep. Na afloop van de lezing bleven nog veel leden met elkaar in gesprek.

Verrassing voor Will Heeffer

Het bestuur van onze vereniging had tijdens de ALV een verrassing voor Will en de aanwezigen.

Lees verder “Algemene Ledenvergadering maart 2023”

Nieuwjaar 2023

Het bestuur van de Heemkundige kring wenst al haar leden en belangstellenden voor het erfgoed van Hilvarenbeek, een fijn 2023 toe.

Het afgelopen jaar was voor het erfgoed weer een belangrijk jaar. De opgravingen in Gelderakkers-2 legden een heel stuk oud verleden bloot en de gemeente heeft de erfgoedvisie vastgesteld.

Opgravingen Gelderakkers-2

Onthulling monument

De onthulling van het monument ter ere van de Engelse militairen Alan Rogers, Frank Wardle en Harry Kershaw die op 26 oktober 1944 om het leven kwamen bij de Roovertsedijk in Hilvarenbeek, vond plaats op woensdag 26 oktober 2022 om 11.00 uur bij de Roovertsedijk.

Burgemeester E. Weys van Hilvarenbeek en P. van der Gaag (namens de nabestaanden) hebben gezamenlijk de plaquette onthuld.

Van Roovert tot Abcoven

Onder prima omstandigheden en met een fijne groep deelnemers, heeft op 3 september 2022 een heerlijke fietstocht plaatsgevonden. De deelnemers kregen een compact, maar effectief en kleurrijk informatieboekje aangereikt. Hierin o.a. gegevens en kaartjes over Breehees, de Oude Leij en de bijbehorende grenzen. Er is lang gestreden over óf de grens gevormd werd door de Oude óf de Nieuwe Leij; het werd de Oude Leij. Ook werd regelmatig stilgestaan bij en aandacht geschonken aan de nieuwe grenzen tussen Hilvarenbeek en Goirle uit 1997.

De Algemene Ledenvergadering is prima verlopen

Dinsdagavond 12 april 2022 20u Gouden Carolus

Het was een informatieve vergadering die aardig werd bezocht. Natuurlijk is meer belangstelling fijn voor de uitwisseling van gedachten en meningen, maar zoals in het verslag van de ALV is te lezen, was het een zinvolle vergadering. Middels de nieuwsbrieven houden we onze leden regelmatig op de hoogte. Reageren is altijd mogelijk!

Algemene ledenvergadering goed bezocht

Afscheid bestuursleden Ed (links) en Kees (rechts) tijdens ledenvergadering oktober 2021

De Algemene vergadering van 12 oktober 2021 werd goed bezocht. Na een prima verlopen deel vóór de pauze, werden de aanwezigen getrakteerd op 3 korte presentaties. De presentaties gingen over de Canon van Hilvarenbeek, het cultuurhistorisch belangrijk gebied Roovert op de grens met Poppel en over de zeer informatieve website over het toponiemen- en archiefonderzoek aangaande Hilvarenbeek. 

Lees verder “Algemene ledenvergadering goed bezocht”