Opening galerij van Brabantse artsen

Op zaterdag 13 april, bij de start van de Museumweek, werd onder grote belangstelling de GALERIJ VAN BRABANTSE ARTSEN geopend in Museum De Dorpsdokter. In de galerij wordt de ontwikkeling verteld van de geneeskunde vanaf Ioannes Goropius Becanus, die op 23 juni 1519 op Gorp werd geboren, tot en met de Beekse huisarts en oprichter van het museum, dr. H.A.M. Ruhe.
Deze uitbreiding van het museum was tevens de opening van de viering van de 500ste geboortedag van de beroemde Bekenaar.

Symposium over leven en werk van Johannes Goropius Becanus op 22 juni in Elckerlyc

Op 23 juni 1519 werd op Gorp een jongen geboren, die later in Europa beroemd zou worden als arts en taalkundige. Hij heette als kind eenvoudig Jan, maar ging na zijn studie door het leven als Johannes Goropius Becanus. De Heemkundige kring herdenkt op zaterdag 22 juni onze plaatsgenoot met een symposium dat toegankelijk is voor iedere geïnteresseerde.

Tijdens dat symposium zullen een vijftal deskundigen ieder vanuit een eigen invalshoek het leven en werk van deze bijzondere geleerde belichten.

  • Lauran Toorians (historicus en taalkundige)
  • Toon Van Hal (Universiteit Leuven) 
  • Emeritus prof. Bob Van Hee (Antwerpen) 
  • Prof. Jos Swanenberg (Universiteit van Tilburg) 
  • Jan van Eijck (arts/conservator)

Het symposium begint om 11.00 uur (ontvangst vanaf 10.00 uur) en eindigt om 16.30 uur, waarna er gelegenheid is om onder een borrel na te praten in de foyer van Elckerlyc.
De kosten bedragen 20 euro, inclusief lunch. Zonder lunch 10 euro.
Meer informatie en aanmelden op de website van Elckerlyc: www.elckerlyc.nu/programma/symposium-heemkundige-kring

[Leden van de heemkundige kring dienen zich in te schrijven via de secretaris van de vereniging Jan van Beurden jfmvbeurden@planet.nl Zij betalen 10 euro inclusief lunch. ]

Henk Roberts en Harrie Verhoeven voorgesteld als nieuw bestuurslid

trompet

In de a.s. ledenvergadering wil het bestuur Henk Roberts graag als bestuurslid toevoegen. Het bestuur heeft al kennis gemaakt met Henk, hij is zeer enthousiast en wil graag zijn bestuurlijke inbreng waarmaken binnen onze kring.
Henk is de oudste zoon van Sjef Roberts, die erg bekend was in de HaFa-wereld. Geen wonder dat Henk ook verdienstelijk blaasmuzikant is. Daarnaast is Henk als secretaris/penningmeester van de Stg. De Beekse Beiaard een van de kartrekkers van deze stichting.

Na herhaalde oproepen in de onze digitale nieuwsbrief en gesprekken met mensen, meldde Harrie Verhoeven zich als bestuurslid.
Harrie is van beroep architect. Daarnaast is hij penningmeester van Wildbeheergroep De Hilver, lid van de Kempische Jachthoorngroep, voorzitter van de Heidewachtelvereniging en als vrijwilliger bij Museumbrouwerij De Roos lid van de Museale groep en lid van het Rooskoor.

Wierook, wijwater & worstenbrood

wierook-wijwater-worstenbrood

HET BRABANTS HISTORISCH INFORMATIE CENTRUM (BHIC) heeft een omvangrijke website gelanceerd: ‘Wierook, wijwater & worstenbrood’, die geheel gewijd is aan het roomse leven in Brabant. Tussen ca. 1850 en 1960 was ruim 90% van de Brabanders praktiserend rooms-katholiek. De Kerk heeft daardoor een enorme invloed gehad op het dagelijks leven van alle Brabanders. Kijk op: www.wierookwijwaterenworstenbrood.nl

Attentietegels

In 2017 was het 50 jaar geleden dat De Vrijthof en omgeving werd verheven tot ‘Beschermd Dorpsgezicht’. Dit jubileum werd niet feestelijk gevierd. In plaats daarvan werd het initiatief geopperd om bij deze gelegenheid ATTENTIETEGELS neer te leggen bij historisch gebouwen en plaatsen binnen de dorpskern. In goede samenwerking tussen gemeente, Infopunt Hilvarenbeek en ons HKK zal dit project nog dit najaar afgrond gaan worden.

Een wandelroute zal de wandelaar langs gemeentehuis, lindenboom, schorsmolen, platte beek, school in de Paardenstraat, domineeshuis, Andreaskerk, de Roos, sigarenfabriek in de Wouwerstraat, dekanij, voormalige pastorie in de Koestraat en de Kleyne Maen voeren.

Nieuwe redactie “Tussen Paradijs en Toekomst”

Aan het begin van dit jaar gaf Emmanuel Naaijkens aan dat 2018 zijn laatste jaar zou zijn als eindredacteur en vormgever van ons verenigingsblad. Vanaf jaargang 15 nummer 44 december 1996, is Emmanuel Naaijkens verantwoordelijk voor de eindredactie én de vormgeving van onze onvolprezen nieuwsbrief. Tijd om het stokje door te geven, vindt Emmanuel, die in goed overleg met de nieuwe redactieleden, Jef van Gils, Ed van Hees en Albert van Uden, zijn laatste TP&T, nummer 104, zal samenstellen.

Emmanuel, namens onze Heemkundige kring, zeer hartelijk bedankt voor alle energie die je al die jaren in het ‘Paradijs’ hebt gestopt.

Heerbaan der hertogen

De werkgroep ‘Heerbaan der Hertogen’ heeft haar plannen bijgesteld. Aanvankelijk was het de bedoeling de oude route van de hertogen van Leuven naar Den Bosch in zijn geheel in kaart te brengen. Nu heeft de werkgroep gekozen voor een groeimodel dat begint bij de Roovertse brug en vandaar uit twee richtingen uitgaat: naar Turnhout enerzijds, naar Oisterwijk anderzijds. Hierna bekijkt de werkgroep of uitbreidingen naar Leuven en Den Bosch haalbaar zijn.

Schepen Van de Pol van Ravels en wethouder Van de Loo van Hilvarenbeek zijn enthousiast over het project.

Ioannes Goropius Becanus 500 jaar oud

Ioannes Goropius Becanus werd op 23 juni 1519 in de buurtschap Gorp, in de gemeente Hilvarenbeek, geboren als Jan Gerartsen van Gorp. Hij latiniseerde zijn geboorteplaats Gorp, Goropius, en het nabijgelegen Beek (nu Hilvarenbeek), Becanus.

De 500ste verjaardag van Ioannes vindt onze HKK een reden voor een gepast feestelijke viering.

Een werkgroep, “500 jaar JGB”, bestaande uit leden van onze HKK is bezig met de voorbereidingen van deze viering, die gaat plaatsvinden in het weekend van 22 oktober 2019. Concrete programmapunten op dit moment zijn een SYMPOSIUM in CC Elckerlyc en een EXCURSIE naar zijn geboortegrond, Gorp.