Nieuwjaar 2023

Het bestuur van de Heemkundige kring wenst al haar leden en belangstellenden voor het erfgoed van Hilvarenbeek, een fijn 2023 toe.

Het afgelopen jaar was voor het erfgoed weer een belangrijk jaar. De opgravingen in Gelderakkers-2 legden een heel stuk oud verleden bloot en de gemeente heeft de erfgoedvisie vastgesteld.

Opgravingen Gelderakkers-2