Attentietegels

In 2017 was het 50 jaar geleden dat De Vrijthof en omgeving werd verheven tot ‘Beschermd Dorpsgezicht’. Dit jubileum werd niet feestelijk gevierd. In plaats daarvan werd het initiatief geopperd om bij deze gelegenheid ATTENTIETEGELS neer te leggen bij historisch gebouwen en plaatsen binnen de dorpskern. In goede samenwerking tussen gemeente, Infopunt Hilvarenbeek en ons HKK zal dit project nog dit najaar afgrond gaan worden.

Een wandelroute zal de wandelaar langs gemeentehuis, lindenboom, schorsmolen, platte beek, school in de Paardenstraat, domineeshuis, Andreaskerk, de Roos, sigarenfabriek in de Wouwerstraat, dekanij, voormalige pastorie in de Koestraat en de Kleyne Maen voeren.

Heerbaan der hertogen

De werkgroep ‘Heerbaan der Hertogen’ heeft haar plannen bijgesteld. Aanvankelijk was het de bedoeling de oude route van de hertogen van Leuven naar Den Bosch in zijn geheel in kaart te brengen. Nu heeft de werkgroep gekozen voor een groeimodel dat begint bij de Roovertse brug en vandaar uit twee richtingen uitgaat: naar Turnhout enerzijds, naar Oisterwijk anderzijds. Hierna bekijkt de werkgroep of uitbreidingen naar Leuven en Den Bosch haalbaar zijn.

Schepen Van de Pol van Ravels en wethouder Van de Loo van Hilvarenbeek zijn enthousiast over het project.