Attentietegels

In 2017 was het 50 jaar geleden dat De Vrijthof en omgeving werd verheven tot ‘Beschermd Dorpsgezicht’. Dit jubileum werd niet feestelijk gevierd. In plaats daarvan werd het initiatief geopperd om bij deze gelegenheid ATTENTIETEGELS neer te leggen bij historisch gebouwen en plaatsen binnen de dorpskern. In goede samenwerking tussen gemeente, Infopunt Hilvarenbeek en ons HKK zal dit project nog dit najaar afgrond gaan worden.

Een wandelroute zal de wandelaar langs gemeentehuis, lindenboom, schorsmolen, platte beek, school in de Paardenstraat, domineeshuis, Andreaskerk, de Roos, sigarenfabriek in de Wouwerstraat, dekanij, voormalige pastorie in de Koestraat en de Kleyne Maen voeren.