Henk Roberts voorgesteld als nieuw bestuurslid

trompet

In de a.s. ledenvergadering wil het bestuur Henk Roberts graag als bestuurslid toevoegen. Het bestuur heeft al kennis gemaakt met Henk, hij is zeer enthousiast en wil graag zijn bestuurlijke inbreng waarmaken binnen onze kring.
Henk is de oudste zoon van Sjef Roberts, die erg bekend was in de HaFa-wereld. Geen wonder dat Henk ook verdienstelijk blaasmuzikant is. Daarnaast is Henk als secretaris/penningmeester van de Stg. De Beekse Beiaard een van de kartrekkers van deze stichting.

Werkzaamheden website

In opdracht van onze heemkundige kring verricht Brigit Moonen momenteel werkzaamheden aan onze website. Mogelijk zal hij daardoor soms uit de lucht zijn of word je verrast met een vernieuwde lay-out.

Hulp gevraagd!!!

Zoals jullie allemaal weten is onze vereniging naarstig op zoek naar een VOORZITTER, enkele BESTUURSLEDEN en/of mensen die actief willen zijn in een WERKGROEP.
Ook zoeken we iemand voor het BEHEER van de WEBSITE.
Tot aan de ALV zal bestuurslid Kees Naaijkens het voorzitterschap a.i. op zich nemen.

Nieuwe redactie “Tussen Paradijs en Toekomst”

Aan het begin van dit jaar gaf Emmanuel Naaijkens aan dat 2018 zijn laatste jaar zou zijn als eindredacteur en vormgever van ons verenigingsblad. Vanaf jaargang 15 nummer 44 december 1996, is Emmanuel Naaijkens verantwoordelijk voor de eindredactie én de vormgeving van onze onvolprezen nieuwsbrief. Tijd om het stokje door te geven, vindt Emmanuel, die in goed overleg met de nieuwe redactieleden, Jef van Gils, Ed van Hees en Albert van Uden, zijn laatste TP&T, nummer 104, zal samenstellen.

Emmanuel, namens onze Heemkundige kring, zeer hartelijk bedankt voor alle energie die je al die jaren in het ‘Paradijs’ hebt gestopt.

Ioannes Goropius Becanus 500 jaar oud

Ioannes Goropius Becanus werd op 23 juni 1519 in de buurtschap Gorp, in de gemeente Hilvarenbeek, geboren als Jan Gerartsen van Gorp. Hij latiniseerde zijn geboorteplaats Gorp, Goropius, en het nabijgelegen Beek (nu Hilvarenbeek), Becanus.

De 500ste verjaardag van Ioannes vindt onze HKK een reden voor een gepast feestelijke viering.

Een werkgroep, “500 jaar JGB”, bestaande uit leden van onze HKK is bezig met de voorbereidingen van deze viering, die gaat plaatsvinden in het weekend van 22 oktober 2019. Concrete programmapunten op dit moment zijn een SYMPOSIUM in CC Elckerlyc en een EXCURSIE naar zijn geboortegrond, Gorp.

Erfgoednota

“Cultureel erfgoed versterkt onze identiteit, geeft een gevoel van saamhorigheid en verhoogt de kwaliteit van onze leefomgeving.” (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

Cultureel erfgoed leeft. Zeker op lokaal vlak. In alle kernen van onze gemeente zijn organisaties in de weer om, op de één of andere wijze, het cultureel erfgoed van hun kern te bewaren en uit te dragen.  Voor al deze lokale erfgoedorganisaties is het gemeentelijk niveau het eerste en vaak ook het belangrijkste aanspreekpunt. De verhoudingen tussen deze organisaties en gemeentebesturen zijn onderhevig aan beweging en verandering. Lokale besturen krijgen meer verantwoordelijkheden om beleid vorm te geven, accenten te leggen en uit te voeren.

Juli 2016 was een belangrijk moment voor de erfgoedsector. Voor het eerst is er één integrale wet die betrekking heeft op onze museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en onder water. Samen met de Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk.Een gemeentelijke herindeling (op korte of langere termijn) en de veranderde wetgeving moet kansen bieden om het erfgoedbeleid voor de toekomst vorm te geven.

Om het belang van ons erfgoed aan de politiek in de gemeente Hilvarenbeek kenbaar te maken, bieden wij hen de erfgoednota “Voorstel erfgoedbeleid gemeente Hilvarenbeek” aan, waarin de vier vakgebieden, waarmee de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich bezighoudt, de kapstok vormen.

Website wordt opgefrist

In 2011 ging onze HKK gebruik maken van een website, www.heemkundigekringhilvarenbeek.nl

Eerder gingen stemmen op om een compleet nieuwe website te laten bouwen, met alle mogelijke ‘toeters en bellen’. Uiteindelijk heeft het bestuur gekozen voor een voor een grote opknapbeurt en heeft ons lid Brigit Moonen, o.a. ict’er, bereid gevonden hieraan mee te werken.

We verwachten nog dit jaar de opgefriste website in gebruik te kunnen nemen.

Uitverkoop boeken en nieuwsbrieven

Zolang de voorraad strekt

Het bestuur van onze Heemkundige kring heeft besloten de voorraad boeken en nieuwsbrieven middels een UITVERKOOP aan haar leden aan te bieden:

 • Biks 5. Een verslag van de Groot-Kempische Cultuurdagen te Hilvarenbeek, 1947 – 1971
  Jan Naaijkens
  ’s-Gravenhage 1971. € 5,00
 • De Rabobank Hilvarenbeek in Vogelvlucht. De geschiedenis van de Beekse Boerenleenbank gedurende de periode 1916 – 1983
  Jan Abrahams
  Hilvarenbeek 1983. € 7,50
 • Een spoor van 100 jaar liefdadigheid
  Zr. Caroline Gerritse, J. van Gils, D. Kuypers
  Hapert 1986. € 7,50
 • Hilvarenbeek onder de Hertog en onder de Generaliteit. Sociale en economische geschiedenis van een Kempisch dorp tussen 1400 en 1800
  L. Adriaenssen
  Hilvarenbeek, 1987. € 10,00
 • Hilvarenbeek duizend jaar. Bijdragen tot een symposium over de geschiedenis der Brabantse dorpen
  Bas Aarts, Jan Scheirs e.a.
  Hilvarenbeek, 1988. € 5,00
 • Hilvarenbeek en zijn kerkdorpen
  J. van Gils en R. Peeters
  Hilvarenbeek 1994. € 15,00
 • Kroniek van de Nieuwe Hoef
  Samengesteld door Hans van der Haring
  Hilvarenbeek 1996. €10,00
 • Het dorp van onze jeugd.
  Janus Kluijtmans en Jan Naaijkens
  Hilvarenbeek 1999. € 7,50
 • Rondom het Aards Paradijs
  Kees van Kemenade
  Hilvarenbeek 2005. € 7,50

Bestellen per e-mail: hilvarenbeek@heemkundigekringhilvarenbeek.nl