Werkgroepen

(na de ALV van 14-3-2019 gaan we de samenstelling van de werkgroepen herzien en kunnen de namen ingevuld worden)

Binnen de kring zijn de volgende werkgroepen actief:

Werkgroepen vanuit de Heemkundige kring:

 • Adviescommissie cultuurhistorie
 • 500 jaar JGB
 • Heerbaan er Hertogen
 • Werkgroep archeologie
 • Namencommissie
 • Redactie Tussen Paradijs & Toekomst
 • Website
 • Bibliotheek
 • Archief
 • Kleine monumenten
 • Toponiemen onderzoek

Werkgroepen waarin de HKK zitting heeft:

 • Jan Naaijkens 100 jaar
 • Cultuurloper
 • Werkgroep route zwaar landbouwverkeer
 • 75 jaar bevrijding
 • Kwistut
 • Vijftig jaar beschermd dorpsgezicht
 • Platform Beeks Buiten