Zes kernen

De gemeente met de huidige naam bestaat sinds 14 mei 1810 (dus in de Napoleontische tijd) en omvatte vanouds ook de kernen Esbeek en Biest-Houtakker.

Voor 1810 had Hilvarenbeek vrijheid als bestuursvorm, die sinds de veertiende eeuw werd bestuurd door zowel de hertog van Brabant als de prins-bisschop van Luik, die beiden als “half-heren” optraden. In 1648 gingen de rechten van de hertog van Brabant over naar de Staten-Generaal; de rechten van de bisschop van Luik gingen over op diverse adellijke geslachten. In 1795 werden de rechten van de heren van Hilvarenbeek ingekort om in 1798 geheel te verdwijnen. De Staten-Generaal verdwenen als halfheer, maar hun aandeel in het heerlijk jachtrecht hadden zij reeds in 1790 verkocht aan de bewoner van het huis Groenendael, Peter Bouwens. In 1814 werden de heerlijke rechten in beginsel hersteld, maar in 1848 verdwenen zij voorgoed, op het jacht- en visrecht na.[1]

Sinds 1 januari 1997 is de oorspronkelijke gemeente gefuseerd met de gemeente Diessen. De hoofdplaats van de nieuw gevormde fusiegemeente Hilvarenbeek bleef Hilvarenbeek.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hilvarenbeek_(gemeente)