Algemene Ledenvergadering maart 2023

De Algemene Ledenvergadering op 7 maart j.l. in de Gouden Carolus is prima verlopen. De leden krijgen de notulen allemaal via de mail toegestuurd. Na de pauze was er een heel interessante lezing door Ineke Stroucken over “Tradities in Brabant”, die bij de aanwezigen veel herkenning opriep. Na afloop van de lezing bleven nog veel leden met elkaar in gesprek.

Verrassing voor Will Heeffer

Het bestuur van onze vereniging had tijdens de ALV een verrassing voor Will en de aanwezigen.

Lees verder “Algemene Ledenvergadering maart 2023”