Algemene Ledenvergadering maart 2023

De Algemene Ledenvergadering op 7 maart j.l. in de Gouden Carolus is prima verlopen. De leden krijgen de notulen allemaal via de mail toegestuurd. Na de pauze was er een heel interessante lezing door Ineke Stroucken over “Tradities in Brabant”, die bij de aanwezigen veel herkenning opriep. Na afloop van de lezing bleven nog veel leden met elkaar in gesprek.

Verrassing voor Will Heeffer

Het bestuur van onze vereniging had tijdens de ALV een verrassing voor Will en de aanwezigen.

Het bestuur heeft Will benoemd tot erelid.
De benoeming was geheel terecht, bleek ook uit de reacties van de aanwezigen. Will heeft heel veel betekend voor onze vereniging (en doet dat nog steeds) en voor het erfgoed van Hilvarenbeek. De erfgoedzolder in de toren ziet er niet zomaar zo goed uit; daar is Will debet aan. Hij zit nog met veel ideeën en voorstellen om het erfgoed nog verder onder de aandacht te brengen en te beheren. Will bedankt!!