Nieuwjaar 2023

Het bestuur van de Heemkundige kring wenst al haar leden en belangstellenden voor het erfgoed van Hilvarenbeek, een fijn 2023 toe.

Het afgelopen jaar was voor het erfgoed weer een belangrijk jaar. De opgravingen in Gelderakkers-2 legden een heel stuk oud verleden bloot en de gemeente heeft de erfgoedvisie vastgesteld.

Opgravingen Gelderakkers-2

Algemene ledenvergadering goed bezocht

Afscheid bestuursleden Ed (links) en Kees (rechts) tijdens ledenvergadering oktober 2021

De Algemene vergadering van 12 oktober 2021 werd goed bezocht. Na een prima verlopen deel vóór de pauze, werden de aanwezigen getrakteerd op 3 korte presentaties. De presentaties gingen over de Canon van Hilvarenbeek, het cultuurhistorisch belangrijk gebied Roovert op de grens met Poppel en over de zeer informatieve website over het toponiemen- en archiefonderzoek aangaande Hilvarenbeek. 

Lees verder “Algemene ledenvergadering goed bezocht”

Koninklijke onderscheiding Emmanuel Naaijkens

Emmanuel Naaijkens ontvangt de koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de heemkundige kring

Tijdens het symposium bij gelegenheid van de vijfhonderdste geboortedag van Johannes Goropius Becanus, ontving oud-penningmeester, -secretaris, -voorzitter en –eindredacteur van Tussen Paradijs en Toekomst’ uit handen van wethouder Ted van de Loo een Koninklijke onderscheiding als erkenning van zijn ontelbare heemkundige activiteiten in het verleden en heden.