Canon van Hilvarenbeek

De geschiedenis van Baarschot, de Biest, Diessen, Esbeek, Hilvarenbeek en Haghorst, tezamen de gemeente Hilvarenbeek, gecanoniseerd in 43 artikelen. Samengesteld door Ed van Hees.
Ga naar www.canonvannederland.nl of Google naar ‘canon hilvarenbeek’.

In de Canon van Hilvarenbeek worden de volgende onderwerpen uitgebreid beschreven:

50.000 jaar de ijstijden – 5000 v. Chr. Homosapiens vestigt zich in onze streken – 50 v. Chr. Romeinen komen in ons land – 373 Oudste vermelding van Deusone – 700 Kerstening in de zevende en achtste eeuw – 950-1100 Dorpenvestiging – ca. 990 Hildewaris in Beke – 1000-1183 Ontstaan van het Hertogdom Brabant – 1155-1157 Eerste vermelding van Hilvarenbeek – 1157 Ontstaan van het kapittel van Hilvarenbeek – rond 1160 Stichting van Den Bosch – na 1185 Ontstaan van dorp Hilvarenbeek – 13e eeuw Stichting van molens in ons gebied – vanaf de 13e eeuw Ontstaan van de heerlijkheid Hilvarenbeek – 1302-1303 Bossche geefhuis zet voet in de Biest – 1328-1331 Onze dorpen krijgen hun vroenten – 1331 Vrijheid van Hilvarenbeek – 1390 Johanna van Brabant in Groot Westerwijk – 1390-1399 Hertogin Johanna geeft de Biest een houtakker – 15e eeuw De huidige kerk van Diessen stamt uit de 15e eeuw – 1449 e.v. Bouw van de nieuwe toren van de Beekse kerk – 1519 Op Gorp wordt Jan Hendricks geboren – 1643 Het wonder van de Biest – 1648 Einde van de Tachtigjarige Oorlog – 1791-1713 Spaanse successieoorlog – 1719 Van de pest en andere ongemakken – 1740-1748 Oostenrijkse successieoorlog – 19e eeuw Windmolens in Hilvarenbeek – 1801-1806 e.v. Scholen in Hilvarenbeek vanaf de Franse tijd – 1810-1851 Gemeentes worden ingesteld – 1830-1831 Belgische opstand – 1844 De Biest en Esbeek krijgen een eigen school – 1871 De Biest en Groot Westerwijk worden Afdelingen… – 1889 Esbeek wordt een kerkdorp – 1899-1919 Ontginning van Landgoed de Utrecht – 1900-1902 Boerenbond en oprichting van boterfabrieken – 1907-1935 De stoomtram van Tilburg naar Turnhout – 1913 De Biest bouwt zijn eigen kerk en pastorie – 1914 e.v. Nieuwe scholen in de Biest en Esbeek – 1918-1923 Wilhelminakanaal wordt aangelegd – 1947-1971 Groot-Kempische Cultuurdagen – 1 januari 1997 Diessen en Hilvarenbeek worden samengevoegd – Voor en na 1997 Wapen en vlag van Hilvarenbeek

Uiteraard staat Ed van Hees (edvanhees@caiway.net) open voor tips betreffende uitbreiding, verbetering en verfraaiing van zijn Canon.

Canon van Hilvarenbeek