Museum De Dorpsdokter

Geschied- en oudheidkundig museum De Dorpsdokter is nauw verbonden met de heemkundige kring. Het museum is te vinden nabij de bergkorenmolen De Doornboom (1857) en heemtuin De Doornhof aan de Doelenstraat in Hilvarenbeek.

Niemand verwacht hier een medisch-historische collectie van de plattelandsdokter. Toch is de collectie “de dorpsdokter van vroeger” de trots van dit museum en de enige in zijn soort onder de grote rivieren! Naast oude medische platen en boeken, treft u er het instrumentarium aan van de dorpsdokter uit de periode 1800-1945: amputatiezagen, aderlaatvlijmen, een bloedzuiger op sterk water, enge verlostangen met houten handvatten, ouderwets narcosemateriaal, kiezentangen, kwikdamplampen en bloeddrukmeters uit het begin van de 20e eeuw, enzovoort. Een prachtige apotheekkast en een spreekkamer vervolmaken het beeld van de dokter van vroeger.

Achterin het museum treft men mooie nostalgische spulletjes uit het verleden van Hilvarenbeek en Diessen: gave urnen en een Mammoetbot, gildezilver en maten en gewichten, maar ook werktuigen uit het boerenleven, uit de sigarenmakerijtjes van 1900 en relikwieën het Rijke Roomse Leven van weleer.

Zie verder www.museumdedorpsdokter.nl

U kunt het museum financieel ondersteunen door donateur te worden van de Stichting Vrienden van het Museum De Dorpsdokter. Secretariaat: Jan Merckx, Johanna van Brabantlaan 48, 5081 SE Hilvarenbeek, 013 – 5051912

Spreekkamer van een dorpsarts rond 1900
Terug naar boven