Gemeentelijke monumenten

Beschermd monument

Panden die binnen een beschermd gezicht vallen, krijgen niet automatisch de status van beschermd monument. Wel zal de gemeente het bestemmingsplan aanpassen om nieuwe ontwikkelingen in het gebied te reguleren. De gezichtsbescherming richt zich op de stedenbouwkundige en cultuurhistorisch waardering van een gebied en wil het toekomstig functioneren daarvan veiligstellen.

Landschapselementen

De Heemkundige kring en de Adviescommissie Cultuurhistorische Waarden onderkennen het belang van landschapselementen die bescherming verdienen. Er is door de commissie een lijst opgesteld van circa tien van dergelijke elementen, die is toegevoegd aan de Cultuurhistorische Waardenkaart.

Enkele voorbeelden van gebouwen

Huize Kroonlust, Molen van Rijswijk, voormalige school Paardenstraat, St. Jozefkapel.

Zie voor het overzicht:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_gemeentelijke_monumenten_in_Hilvarenbeek