Symposium over leven en werk van Johannes Goropius Becanus op 22 juni in Elckerlyc

Op 23 juni 1519 werd op Gorp een jongen geboren, die later in Europa beroemd zou worden als arts en taalkundige. Hij heette als kind eenvoudig Jan, maar ging na zijn studie door het leven als Johannes Goropius Becanus. De Heemkundige kring herdenkt op zaterdag 22 juni onze plaatsgenoot met een symposium dat toegankelijk is voor iedere geïnteresseerde.

Tijdens dat symposium zullen een vijftal deskundigen ieder vanuit een eigen invalshoek het leven en werk van deze bijzondere geleerde belichten.

  • Lauran Toorians (historicus en taalkundige)
  • Toon Van Hal (Universiteit Leuven) 
  • Emeritus prof. Bob Van Hee (Antwerpen) 
  • Prof. Jos Swanenberg (Universiteit van Tilburg) 
  • Jan van Eijck (arts/conservator)

Het symposium begint om 11.00 uur (ontvangst vanaf 10.00 uur) en eindigt om 16.30 uur, waarna er gelegenheid is om onder een borrel na te praten in de foyer van Elckerlyc.

  • Niet-leden betalen €20,00 incl. lunch of €10,00 excl. lunch, aanmelden via de website van CC Elckerlyc: www.elckerlyc.nu/programma/symposium-heemkundige-kring
  • Leden betalen €10,00 incl. lunch en €0,00 excl. lunch en moeten zich aanmelden bij penningmeester Wil Game
    (wilgame@planet.nl) en het evt. bedrag voor de lunch overmaken op bankrek. NL79RABO 0122 3013 04 t.n.v. Heemkundige kring Hilvarenbeek o.v.v. symposium.