Henk Roberts en Harrie Verhoeven voorgesteld als nieuw bestuurslid

In de a.s. ledenvergadering wil het bestuur Henk Roberts graag als bestuurslid toevoegen. Het bestuur heeft al kennis gemaakt met Henk, hij is zeer enthousiast en wil graag zijn bestuurlijke inbreng waarmaken binnen onze kring.

Henk is de oudste zoon van Sjef Roberts, die erg bekend was in de HaFa-wereld. Geen wonder dat Henk ook verdienstelijk blaasmuzikant is. Daarnaast is Henk als secretaris/penningmeester van de Stg. De Beekse Beiaard een van de kartrekkers van deze stichting.

Na herhaalde oproepen in de onze digitale nieuwsbrief en gesprekken met mensen, meldde Harrie Verhoeven zich als bestuurslid.
Harrie is van beroep architect. Daarnaast is hij penningmeester van Wildbeheergroep De Hilver, lid van de Kempische Jachthoorngroep, voorzitter van de Heidewachtelvereniging en als vrijwilliger bij Museumbrouwerij De Roos lid van de Museale groep en lid van het Rooskoor.