Aflevering 1: Carnavalsfoto meej Gèèt.

Carnavalsfoto meej Gèèt

Deze week is de foto- en filmcommissie van de heemkundige kring voor de eerste keer bijeen geweest om de voortgang te bespreken van een eventueel verlengen van de foto- en filmtentoonstelling. Zonder eenieder onmiddellijk teleur te stellen: Dat gaat moeilijk worden, zowel qua tijd als qua financiën maar ook de beheersbaarheid hiervan vraagt nogal wat. Wij zijn er dus nog niet uit.Tevens is aan de orde geweest het eventueel uit te geven fotoboek van deze tentoonstelling. Hier kunnen we alleen aan voldoen als de heemkundekring kan beschikken over een adequate werkruimte waar gewerkt kan worden aan het maken van teksten bij de respectievelijke foto’s en andere zaken welke noodzakelijk zijn om het eerste prototype aan te leveren aan de drukker. Zo’n werkruimte geldt eveneens voor het uitwerken van een verlenging van de foto- en filmtentoonstelling.
Maar eerst weer een begin maken met onze rubriek Trug in de Tèèd. Deze week een foto eveneens afkomstig uit de collectie van Ran Naaijkens maar welke wij niet hebben getoond op de tentoonstelling. Het gaat hierbij om een carnavalsfoto uit de zestiger jaren.
Op de eerste plaats waar is de foto gemaakt en in welk jaar, wie zijn de kinderen die langs de kant staan, wie is de lange man in het midden, maar vooral wie zijn deze twee carnavalsvierders met die gèèt.
Zijn het wel Bikse of zijn het gôôlse met een dito gèèt, zeker is dat zij geen bokkenpruik op hebben maar wellicht hebben zij tijdens de optocht wel enen bok geschoten. Of liepen zij mee onder het motto”Vooruit met de Geit”. Wie het weet mag het zeggen. Het zou leuk zijn als wij vóór de komende carnaval een aantal reacties mochten ontvangen. .Reageren met reacties naar:
emmanuel@naaijkens.nl of rienietje@caiway.nl of h.verhoeven24@kpnplanet.nl of telefonisch op een van onder vermelde telefoonnummers. 013-5056374 of 013-5055345, 013-5052685.Lid worden van de heemkundekring kan ook voor € 18,00 per jaar. Bel dan 013-5056374
[Aflevering 1, 19 februari 2009]

Geef een reactie