Aflevering 20 (slot): Heemkundekring bestaat meer dan zestig jaar

Vijf april 2007 starten wij Emmanuel Naaijkens, Harrie Verhoeven en Rien Vermaire namens heemkundige kring Ioannes Goropius Becanus de rubriek Trug in de Tèèd.
Een keur van foto’s uit de jaren vijftig, zestig en zeventig werd gepresenteerd. Behoudens op de foto van de ‘Beekse Jeugdraad’,die naar later bleek niet uit Hilvarenbeek kwam, ontvingen wij op alle foto’s reacties. Soms een telefoontje, soms een email maar ook handgeschreven briefjes in de brievenbus kwamen naar ons toe. Soms moest er naar de ingediende informatie nader onderzoek worden gedaan maar steevast konden wij dan rekenen op welgemeende en warme medewerking. Hartverwarmend was ook de reactie van Grada van de Ven die op een door haar zelf geschreven wenskaart bedankte voor het boek dat zij had gewonnen met deze rubriek.
Soms ook moesten wij met schaamrood op de wangen bekennen dat wij er helemaal naast zaten maar gelukkig zijn die gevallen op één hand te tellen. Wij willen iedereen die in welke vorm dan ook medewerking of ondersteuning heeft gegeven aan deze rubriek van harte bedanken.
In het bijzonder de Hilverbode en met name Maria van de Ven die ons de gelegenheid boden deze rubriek te plaatsen.
Afgelopen jaar presenteerden wij de foto en film tentoonstelling en het fotoboek “Hilvarenbeek in de jaren zestig”. Graag waren wij verder gegaan met de jaren zeventig maar onze allerbelabberdste huisvesting nodigt niet uit om hiermee aan de slag te gaan. Het bestuur van de heemkundige kring kan het de mensen niet aan doen nog een keer een tweetal jaren onderzoek te doen aan twee hangtafels. Eerder maakten wij reeds melding in deze rubriek (nr. 19) van onze beperkte huisvesting. Daarom is het voor ons momenteel niet doenlijk om het archief van de onlangs opgeheven KPJ over te nemen. Hierover is met hen contact opgenomen en het is zoeken naar een adequate oplossing. Maar wat nog meer pijn doet is dat de onderscheiding die wij onlangs kregen voor 60-jarig lidmaatschap van Brabants Heem is opgeslagen op de zolder van een van de leden. Deze onderscheiding ontvingen wij tijdens de boek presentatie “Hilvarenbeek in de jaren zestig”. Inmiddels bestaat heemkundige kring Ioannes Goropius Becanus komend jaar vijfenzestig jaar en is daarmee wellicht een van de oudste van de provincie. En dat is uniek. Wellicht net zo uniek is dat het de enige historische vereniging is zonder eigen huisvesting.

Jan Franken, vice-voorzitter van Brabants Heem (rechts), overhandigt aan Emmanuel Naaijkens, vice-voorzitter van de heemkundige kring, een kunstwerk ter gelegenheid van de mijlpaal die is bereikt. Ioannes Goropius Becanus is een van de oudste heemkringen in de provincie.

[Aflevering 19, 31 december 2009] © IGB

Terug naar boven

Geef een reactie