Aflevering 19: Oude spullen voor de heemkundige kring

Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar de heemkundige kring Ioannes Goropius Becanus met oude spullen die misschien historisch waardevol zijn. Het kan gaan om voorwerpen, foto’s, boeken, documenten enz. die tevoorschijn komen als de ‘grote kuis’ gedaan wordt, of als mensen gaan verhuizen en ze niet alles mee kunnen of willen nemen naar hun nieuwe woning. En natuurlijk zijn er de nabestaanden die na een overlijden van een familielid met een nalatenschap zitten waar ze niet zo goed raad mee weten. Een telefoontje naar een van bestuursleden is dan het gevolg met de vraag: kunnen jullie er iets mee?
Zo kregen wij de afgelopen jaren spullen aangereikt die ooit door Joanneke Puij (Johanna van Puijenbroek) waren verzameld. Dat was een godvruchtige vrouw en dat was ook af te zien aan de collectie die aan ons werd overdragen. Twee kisten met alleen maar missaals en andere kerkboeken, twintig bananendozen met alle jaargangen van de St. Jansklokken, oude kranten en Hilverbodes. En allerlei mappen met knipsels uit kranten en tijdschriften betreffende de katholieke kerk. En – historisch interessant – een doos met eigendomsactes uit de 18e eeuw, onder meer herleidbaar tot Adriaan de Wit. En een enkel pareltje zoals een origineel maar beschadigd exemplaar van het boekje van Meester Broeders uit 1838, waarin hij in de vorm van een lesboekje een aardrijkskundige beschrijving van Hilvarenbeek geeft.
Zo kregen we eerder een reeks boeken aangeboden uit de nalatenschap van Jan en Corrie Heersche – Cramer, kregen we materiaal van Jan Abrahams en recent van Piet Smolders een groot aantal bouwtekeningen die aan het begin van de twintigste eeuw zijn gemaakt door Antoon Smolders. Eerder kregen we het archief aangeboden van de Bikse vrouwenbond. En wat te denken van 100.000 negatieven van dorpsfotograaf Ran Naaijkens die geselecteerd, beschreven en opgeslagen moesten worden en wat geresulteerd heeft in de uitgave van een fraai fotoboek. Om nog maar eens wat te noemen: Een doosje uit de nalatenschap van Frans van Eekelen, met wat materialen van de legendarisch Tour de Loo. En recent de eerste steen die ingemetseld was in de inmiddels gesloopte Jozef Mavo.
Maar de vraag is vervolgens: waar laat je die spullen voordat je een schifting kunt maken tussen waardevol en niet de moeite waard. Want de heemkundige kring heeft al jaren een schrijnend tekort aan goede archiefruimte, we moeten ons behelpen met een zeer beperkte opslagruimte in het museum De Dorpsdokter. Met een eigen huisvesting voor de kring zouden we zeer geholpen zijn en het is te hopen dat het gemeentebestuur, dat op de hoogte is van onze wens, ons uit de brand kan helpen. Het zou toch zeer te betreuren zijn als we spullen die we van de Beekse en Diessense bevolking aangeboden krijgen, en die vanuit historisch en volkskundig oogpunt van belang zijn, moeten weigeren omdat er geen goed archief is waar we dat verantwoord op kunnen bergen.

Joanneke Puy op weg naar de kerk (1971, foto Ran Naaijkens)
Tour de Loo, eind jaren vijftig. Links Ran Naaijkens, rechts Frans van Eekelen

[ Aflevering 19, 24 december 2009] © IGB

Terug naar boven