Aflevering 15: Beekse KPJ na 87 jaar ter ziele

In 1922 werd opgericht de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand. Mensen van het allereerste bestuur waren Frans de Brouwer, Bart Hesselmans, Jan de Rooij en Jos Ketelaars. Toelating tot het ledenbestand was duidelijk voorbehouden aan aan de jonge boeren van katholieke huize. Daarom vonden de meisjes hun plaats in de Rooms Katholieke Jonge Boerinnenbond.
Voor beiden was de algemene doelstelling het bevorderen van de algemene gemeenschapszin maar een en ander was wel duidelijk toegespitst op het agrarisch beroep. Zo waren er voor de meisjes cursussen hygiëne en verzorgen van het gezin, de jongens gingen naar de cursus melken.

De naam Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) werd pas gebezigd vanaf 1966 en de organisatie stond vanaf dat moment open voor alle jongeren. Was de invloed van de katholieke kerk voor 1966 groot, tot op de dag van vandaag is het respect voor de K en de P, Katholiek en Plattelands, blijven bestaan. Wel kwam vanaf 1966 de organisatie van de KPJ in een stroomversnelling. Ieder zich zelf respecterende gemeente had een KPJ, die zich weer verenigde in kring, gewestelijke, landelijke en zelfs internationale organisaties. Maar de leden bleven hoofdzakelijk bestaan uit gezinsleden van agrarische families of aanverwante milieus.

Een van de mijlpalen van de Beekse KPJ was de opening in 1978 van “t Biks Kwartierke”. Deze voormalige stal aan de Eekhool werd door de leden zelf omgetoverd tot een gezellig honk. In 1988 volgde wederom een prestatie van formaat met de opening van het eigen clubgebouw aan de Veldhoven. Talrijk zijn de activiteiten die in de loop de jaren door de besturen maar ook de individuele leden zijn georganiseerd. Deze richtten zich zowel op vorming als ontwikkeling als ontspanning. We noemen een aantal in willekeurige vorm: Handenarbeid, filmavonden, gespreksavonden met als onderwerp feminisme, kernenergie, samenleving, arbeid, politiek, maar ook sportactiviteiten zoals volleybal, voetbal, handbal, gymnastiek, sportdagen, en ter afsluiting zomerkampen, dansavonden en auwmeutenavonden. Van de laatste jaren zijn de dartswedstrijden, disco, touwtrekwedstrijden, Après Ski, tractor pulling wedstrijden, hengstenbal en karten.

En aan dat alles komt nu een eind. De KPJ is altijd een hechte organisatie, een vriendenkring, geweest die zonder veel poespas goede zaken tot stand heeft gebracht. De contacten op welk niveau dan ook binnen onze gemeenschap waren altijd goed en correct. Alvorens een beroep te doen op anderen trachtte men eerst zijn problemen zelf op te lossen. En door zelfwerkzaamheid lukte dit bijna altijd.
Maar nu heeft het digitale tijdperk zijn intrede gedaan en zijn er andere sociale networks zoals Hyves. Vanachter het bureau en de pc ontmoet men elkaar in een virtuele wereld. Notulenboeken, geschreven archieven en zelfs foto’s behoren tot het verleden. Vandaar dat de archieven van de KPJ in goed overleg zullen worden overgedragen aan de heemkundige kring zodra deze beschikt over adequate huisvesting. Dan zal ook daar voor het hoogste ritueel, de vlag, voor een goed onderkomen worden gezorgd.
Om nog een keer gezellig met z’n allen terug te kijken op de tijd die de RKJB en de KPJ heeft beleefd, wordt op zaterdag 21 november 2009 in het clubgebouw aan de Veldhoven een reünie georganiseerd.

Wie staan er op deze foto’s? Reacties naar: emmanuel@naaijkens.nl of rienietje@caiway.nl of h.verhoeven24@kpnplanet.nl of telefonisch op een van onder vermeldde telefoonnummers. 013-5056374 of 013-5055345, 013-5052685.

[Aflevering 15, 19 november 2009] © IGB

Terug naar boven