Aflevering 12: Pastoor Kocken

De afgelopen weken hebben wij uitgebreid bericht over de Baron Van Slingelandt en is de foto van pastoor Kocken naar de achtergrond verdwenen maar niets is minder waar. Hierop kregen wij reeds diverse reacties, zoals van Irma van de Poel.
Volgens haar is de foto genomen tijdens de sacramentsprocessie in het jaar 1949. Pastoor dr. E. Kocken zit in het rijtuig met monstrans in de handen. (Links)
Kocken was pastoor van Hilvarenbeek van december 1947 t/m 12 december 1955, hij overleed in het harnas. Hij heeft de nieuwe pastorie op de Vrijthof laten bouwen in 1954. In september 1954 verhuisde hij van de Koestraat (nu het Vaticaan ) naar de Vrijthof. Naast hem zit dr. P.C. de Brouwer, stichter en rector het St. Odulphuslyceum in Tilburg van 1900 tot 1918. Hij woonde op de Vrijthof (aan de Hoge Zij). Hij is overleden op 19 november 1961 te Hilvarenbeek.
Langs het rijtuig lopend met lantaarn (flambouw) is kerkmeester heer Hoes van de Diessenseweg
Hij was eigenaar van het postkantoor (het gebouw waar voorheen assurantiekantoor H. Damen was gevestigd). Hoes was ook penningmeester van het kerkbestuur.
Daarachter rechts loopt misdienaar Frans de Kort uit Hilvarenbeek, geboren in 1931 en in 1961 tot priester gewijd in de Sint Jan in Den Bosch. Frans deed in juni 1961 zijn eerste heilige mis in de kerk van Hilvarenbeek. Frans werd pastoor in Geldrop, en is aldaar overleden op 15 juni 2009.
Achter het rijtuig loopt kapelaan Laanen.Hij was uit de orde van de Witheren en kwam uit Bokhoven.
Niet bekend is de naam van de kleine misdienaar.
[Aflevering 12, 22 oktober 2009]

Aflevering 12: Pastoor Kocken (2)

Op de foto van de Sacramentsprocessie met pastoor Eduard Kocken, die vorige week in De Hilverbode stond, kwam een reactie van nog een ingewijde, namelijk oud-koster Jan van de Pol. Net als Irma van de Poel kon hij vroeger figuurlijk – en misschien ook wel letterlijk – in de keuken van de parochie kijken.
Bij deze de informatie van Van de Pol.
“De misdienaars op de foto zijn volgens mij Frans de Kort uit het Hoog Spul (later priester geworden en nog niet zo lang geleden overleden) en Henk Jansen uit de Bloemenstraat (nog altijd in de Beekse parochie werkzaam als vrijwillig koster en actief in twee koren).
Zelf mocht ik als misdienaar diverse jaren meelopen in de processie. De huiskamers waren versierd met het H. Hartbeeld, kaarsen en bloemen. Bij de melkfabriek in de Bloemenstraat was een rustaltaar ingericht. De hele bloemenstraat was versierd met denneboompjes, met papieren bloemen erin, en hoge bloembakken aan het begin en eind van de straat.
Bij de melkfabriek werd een troonhemel geplaatst voor de monstrans met het Allerheiligste, ook hier veel bloemen en gekleurde lopers. Beek liep uit naar de kerk voor de processie, en er waren ook veel toeschouwers in de straten.”

Van de Pol kan zich nog veel meer herinneren van de processie:
“Helemaal voorop liep de heer Dirckx (van de Groote Voort) met een stok en daarop een wereldbol. Op die wereldbol was het Mariabeeld bevestigd. Er werden vele vaandels van allerlei heiligen meegedragen. Die staan nu overigens op de kerkzolder. Verder werden er twee koperen Harten op kussens meegedragen. De Gilden St. Joris en St. Sebastiaan liepen ook mee, het Gilde St. Catharina was nog niet heropgericht. En verder de welpen, kabouters, gidsen, verkenners, lagere schooljeugd, ponyclub, rijvereniging Wilhelmina en natuurlijk harmonie Concordia, het kerkkoor en het jongenskoor van meester Jacques van Meel. En vele in het wit geklede bruidjes met strooimandjes. In het blauw geklede dames met o.a. het Lam Gods op de schouders, en andere dames met een Mariabeeld.”

De emeritus-koster vervolgt:
“Vooraan liepen de misdienaars met kruis en flambouwen. Het prachtige baldakijn met daaronder lopend de pastoor met het Allerheiligste, met naast hem de kapelaans en Pater Hildebrand, rector van het Adrianusgesticht. En natuurlijk het Venerable Gilde, oftewel het Sacramentsgilde. Later, eind jaren vijftig en begin jaren zestig, is er ook een rustaltaar geweest bij jongensschool Petrus Canisius aan de Varkensmarkt, Mavo St. Jozef aan de Ypelaerstraat en een keer bij de Landbouwschool van de heer Kuijpers aan het Plein 40 – 45. Wat mij altijd is bijgebleven zijn de liederen die traditiegetrouw bij het rustaltaar werden gezongen: Lauda Jerusalem Dominum, Tantum Ergo en Aan U O Koning der Eeuwen. Vanaf het midden van de jaren zestig kwam er een einde aan de processie.”

Maar jaren later is er een poging ondernomen om de processie nieuw leven in te blazen. Van de Pol: “In 1980 is op verzoek van het Venerabele Gilde, en mede van pastoor Manders, de processie weer gehouden, wel in kleinere vorm. De route ging over de Vrijthof en op het eind werd de Zegen gegeven vanaf de logia van de Beekse toren. In 1981 was er nog eenmaal een processie, maar daar is het bij gebleven”.

Als koster was Jan van de Pol nauw betrokken bij de voorbereidingen en uitvoering van de processie. “Toen ontdekte ik dat de pastoor de monstrans niet alleen met zijn handen droeg, maar een leren riem om de schouders had, met daarop op borsthoogte een plankje, omkleed met fluweel. De monstrans steunde op dat plankje. Dus de pastoor zal niet zo’n spierpijn in de schouders hebben gehad, zoals menigeen dacht.”

Pastoor Kocken, jaren vijftig, op het terras achter de toenmalige pastorie in de Koestraat (nu ’t Vaticaan)
Begrafenis van pastoor E. Kocken in december 1955
 
Terug naar boven