Platte Beek

In de negentiende eeuw nam de behoefte aan arbeiderswoningen snel toe. Behalve door nieuwbouw werd daarin voorzien door opdeling. De vijf huurwoningen in een oude langgevelboerderij waren in gebruik tot 1980. Zij waren toen zodanig vervallen dat sloop dreigde. Een actiegroep wist dat te voorkomen. Bij de restauratie en modernisering zijn drie schouwen gehandhaafd.

De woningen bestonden uit niet meer dan een woonkamer met schouw waarin ook een paar bedsteden. Daarachter bevonden zich een kamertje en een kleine spoelkeuken: de geut. De rijtjeswoningen staan op de gemeentelijke monumentenlijst. Eerder hierboven vermeld. Ze zijn belangrijk voor de geschiedenis van het Kempense dorpswoonhuis.

De Platte Beek vormt de afsluiting van de Varkensmarkt. Meest in het oog springend is de voormalige jongensschool uit 1925. In 1957 werd dit gebouw herontwikkeld en uitgebreid met een verdieping. De voorzijde wordt gesierd door indrukwekkende mozaïeken die kort na de verbouwing werden vervaardigd door kunstenaar Frans Mandos.