Openbare Lagere School – 1869-1951

In 1869 verrees aan de Paardenstraat op de plek van de oude school die precies een eeuw oud was een splinternieuw schoolgebouw met grote klaslokalen. Timmerman Vingerhoets voerde de bouw uit en kreeg er 1236 gulden voor. Er zaten zo’n veertig kinderen in de klas. De ramen waren hoog en elk lokaal had een eigen kachel.

Er werd vijf dagen per week school gehouden, van half negen tot elf uur en van half twee tot vier. In de wintermaanden alleen ‘s ochtends. Het schoolgeld bedroeg 25 cent per maand voor het eerste kind, voor de volgende kinderen werd minder in rekening gebracht.

Rechts naast de school stond de later gesloopte meesterswoning. Bekende schoolmeesters waren Hendrik Broeders die een lokaal aardrijkskundig boekje schreef en Hubertus Hezemans. Op de foto van 1890 wordt Hezemans geflankeerd door zijn hulponderwijzers.

De laatste –J. Brekelmans- raakte in 1951 werkloos toen de school de deur definitief dicht deed. Later heeft het gebouw nog dienst gedaan voor avondonderwijs en voor meisjes van de huishoudschool. Op dit moment heeft Cees Roelofs er zijn fotoatelier.