Kerk en Domineeshuis – 1809-1717

Architect Van Heijst uit Waalwijk ontwierp in 1809 een zaalkerkje met een achtkantig torentje. In Lage Mierde werd voor één gulden een oude preekstoel gekocht die het uithield tot 1935. Toen schonk de Hervormde Gemeente uit Neede een prachtige kansel die gemaakt is in 1688. Nog ouder zijn de avondmaalbekers die bij de vieringen worden gebruikt.

Veel ouder is het voormalige domineeshuis dat in 1717 de huidige vorm kreeg. Op een zolderbalk heeft timmerman Cornelis Otten het jaartal en zijn naam gekerfd, Hier woonden dominees van bekende predikantenfamilies zoals Keuchenius en Van Heusden. De bekendste is Jacob van Heusden, medeoprichter van de Maatschappij van Welstand die op eigen landerijen arme geloofsgenoten aan werk hielp. Aan de andere kant van de kerk staat het Open Huis, het ontmoetingscentrum van de Hervormde Gemeente dat gebouwd is in 1956.