Bibliotheek

De bibliotheek van onze Heemkundige kring is onlangs opgeschoond en zal blijvend geactualiseerd worden. Veel van onze boeken zijn gescand en zullen mogelijk via de Brabant Cloud gedownload kunnen worden. De papieren exemplaren zullen een plek krijgen in de boekenkast in Museum De Dorpsdokter, boven aan de trap.
Deze boeken worden niet uitgeleend maar kunnen ter plekke worden ingezien of gelezen. Als de boeken vervolgens gecatalogiseerd zijn zal de rubriek ‘BOEKEN’ worden vernieuwd.

Op deze pagina:


Uitgaven van de heemkundige kring

 • “Hildewaren Beke. Een bundel Heemkundige opstellen over Hilvarenbeek en Diessen”.
  Bob Duijvestijn e.a. Hilvarenbeek, 1981. € 12,50     (uitverkocht)
 • “Hilvarenbeek onder de Hertog en onder de Generaliteit. Sociale en economische geschiedenis van een Kempens dorp tussen 1400 en 1800”.
  L. Adriaenssen. Hilvarenbeek, 1987. € 10,00
 • “Hilvarenbeek duizend jaar. Bijdragen tot een symposium over de geschiedenis der Brabantse dorpen”.
  Bas Aarts, Jan Scheirs e.a. Hilvarenbeek, 1988. € 5,00
 • “Hilvarenbeek en zijn kerkdorpen. Jubileumfotoboek”.
  J. van Gils en R. Peeters. Hilvarenbeek, 1994. €10,00
 • “Rondom het Aards Paradijs”.
  Kees van Kemenade. Hilvarenbeek/Eersel, 2005. € 10,00
 • “Hilvarenbeek in de jaren ’60”.
  Fotoboek met foto’s van Ran Naaijkens samengesteld door Jan van Beurden, Pien Brouwers, Jef van Gils, Ad van Gool, Harrie Verhoeven en Rien Vermaire.  Hilvarenbeek, 2009. €15,00  (uitverkocht)
 • “Hilvarenbeek rond de jaren zeventig”.
  Fotoboek met foto’s van Ran Naaijkens samengesteld door Jan van Beurden, Ad van Gool en Harrie Verhoeven. Hilvarenbeek, 2015. €19,50 (uitverkocht)
 • “Biks 5”.
  Uitgegeven bij gelegenheid van het vijfde lustrum van de Stichting Groot-Kempische Cultuurdagen. Jan Naaijkens. ’s Gravenhage, 1971. € 5,00
 • “Het dorp van onze jeugd”.
  Jan Naaijkens en Janus Kluijtmans. Hilvarenbeek,1999. € 7,50
 • “Een spoor van 100 jaar liefdadigheid”.
  Zr. Caroline Gerritse, J. van Gils, D. Kuijpers. Hapert,1986. € 7,50
  Deze boeken zijn te bestellen via e-mailadres hilvarenbeek@heemkundigekringhilvarenbeek.nl
Terug naar boven

Andere uitgaven

 • Johannes Goropius Becanus, leven en werk, deel 1 en 2. Eduard Frederickx. Leuven, 1973
 • Dr. H.A.M. Ruhe van Hilvarenbeek: De geschiedschrijving van de locale gemeenschappen van Brabant zoals te boek gesteld door hemzelf en zijn generatiegenoten. Jan Abrahams e.a.  Hapert, 1983.
 • Hilvarenbeek 1940-1945. Hilvarenbeek, Esbeek en Biest-Houtakker tijdens de oorlogsjaren. Kees van Kemenade. Hapert, 1983.
 • Fa. Jac van Gool. De Geschiedenis van een Hilvarenbeeks familiebedrijf. Ad van Gool e.a. Hilvarenbeek, 1984.
 • Typisch Biks: Verzameling artikelen over het leven en werken van een aantal Bekenaren. Ad van Gool. Hapert, 1986.
 • Hilvarenbeek. Kleurrijk dorp in zwart-wit. Marcel Bolsius e.a. Hilvarenbeek, 1986
 • Een straatje om: Straatnamenboek van Baarschot, Diessen en Haghorst. Wil Vennix. Diessen 1987.
 • Het wel en wee van Biest-Houtakker. Ine Spapens – van den Biggelaar. Hilvarenbeek, 1988.
 • Vanaf Maat 1839: Gedenkboek bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie Concordia Hilvarenbeek 1839-1989. Mari Hendriks e.a. Hilvarenbeek, 1989.
 • Esbeek niet van gisteren: Gedenkboek bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de R.K. Parochie H. Adrianus van Esbeek.Werkgroep Heemkunde Esbeek. Esbeek, 1989.
 • Onder de toren. Reeks uitgegeven door Stichting Bikse Torensteun.
  In deze reeks verschenen:
  – Dichter(s) bijeen. Dries Kuijpers e.a. deel 1. Hilvarenbeek, 1989.
  – Bouw en geschiedenis van de toren van Hilvarenbeek. Jan Scheirs e.a. deel 2. Hilvarenbeek, 1990.
  – Tussen Torentjeshoeve en Prins Hendriklaan. Kees van Kemenade, deel 3. Hilvarenbeek, 1990.
  – Befaamde Bekenaren. Bas Aarts e.a. deel 4. Hilvarenbeek, 1990.
  – De toren gesteund. Eindverslag deel 5. Hilvarenbeek, 1991
 • Wat Dies… meer zij. Fotoboek van Diessen, Haghorst en Baarschot. Gust de Vries e.a. Diessen, 1990.
 • Dè’s Biks. Verklarende dialect woordenlijst. Jan Naaijkens. Hilvarenbeek 1992 (te koop bij de Heemkundige kring €12,50).
 • D’n Bikse Carnaval. Kzot wèèrum houwe. Michiel van der Sanden e.a.   Hilvarenbeek, 1993.
 • Hers en geens dur Diessen, deel 1 t/m 22 onder redactie van Wil Vennix en Ad van Doormaal. Diessen, 1993 t/m 2015.
 • Janus, 75-ste verjaardag van Janus Kluijtmans. Jan Naaijkens e.a. Hilvarenbeek, 1994.
 • Het spel is nog niet uit. Jan Naaijkens. Hilvarenbeek, 1994.
 • In bange en in blije dagen. Diessen in oorlogstijd. 1940-1945. Sjef Beekman e.a. Diessen, 1995.
 • Van Deusone tot Diessen. Wil Jacobs e.a. Diessen, 1996.
 • Kroniek van de Nieuwe Hoef. Hans van der Haring e.a. Goirle, 1996.
 • Het dorp van onze jeugd. Jan Naaijkens en Janus Kluijtmans (illustraties). Hilvarenbeek, 1999.
 • Gewoon Jac van Hees. Louis de Groot e.a. Hilvarenbeek, 2002.
 • Dwars door Esbeek. Jan van Helvoirt. Esbeek, 2005.
 • Jan Naaijkens. Een leven in Brabant. Theo Schouw. Helvoirt, 2005.
 • Hilvarenbeek onder de koningen. Een Kempisch dorp in de 19de eeuw. Jef van Gils. Hilvarenbeek, 2006 (Ook te koop bij de Heemkundige kring € 12,50)
 • De Heren van Groenendael. Ton de Jong. Hilvarenbeek, 2006.
 • Met maet staande gebleven. Jeske Heezemans e.a. Hilvarenbeek, 2007.
 • ’t Was af. Elastiek puur cultuur. Gon Boers e.a. Hilvarenbeek, 2009.
 • Boerderij Hendrixen. Een oase op het Spaaneind. Jan van Helvoirt. Esbeek, 2009.
 • Zout bier in Den Egelantier. Zjef Naaijkens. Berkel-Enschot 2009.
 • Bikse Kleine Luiden. Protestanten in Hilvarenbeek en omstreken vanaf 1648. Ton Smulders e.a. Hilvarenbeek, 2009.
 • Kijk op Esbeek. Jan van Helvoirt. Esbeek, 2011.
 • De bekroning op het veelzijdig leven van Jan Abrahams. Hein Kanters. Hilvarenbeek, 2011.
 • Pezerikken Ensyclopedie. Michiel van der Sanden. Hilvarenbeek, 2012.
 • Vier decennia Hilvarenbeekse dorpspolitiek. Hein Kanters. Moergestel, 2013.
 • Elckerlijc was voor iedereen. Hein Kanters. Hilvarenbeek, 2013.
 • Van Adam tot Antwerpen. Nico de Glas. Hilversum, 2014.
 • Esbeek van de hal op de tak. Jan van Helvoirt. Esbeek, 2014.
 • Begijnhoven in de Nederlanden. Louis de Groot. Hilvarenbeek, 2014.
 • Vijfhonderd jaar Van Hees in Hilvarenbeek. Genealogie van een Beekse familie. Piet van Hees. Hilvarenbeek, 2014.
 • Jan Naaijkens 95. Emmanuel Naaijkens e.a. Hilvarenbeek, 2014.
 • Johannes Goropius Becanus (1519-1573). Brabants arts en taalfanaat. Toon van Hal. Hilversum, 2015.
Terug naar boven