Agenda

INFORMATIEAVOND ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

Recent verscheen er bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een rapport over een archeologisch onderzoek dat onlangs plaats vond in Esbeek.
Naar aanleiding van dit rapport zal er vanaf 14 mei a.s. bodemonderzoek plaatsvinden in de omgeving van Esbeek.
Voorafgaand aan dit bodemonderzoek heeft Alexander Minnaard, die onlangs als Medewerker Erfgoed in dienst is getreden van onze gemeente, op woensdag 9 mei een informatieavond gepland waarvoor hij ook de geïnteresseerde leden van onze Heemkundige kring en de Werkgroep Heemkunde Esbeek uitnodigt.
Op deze avond zal de auteur van het onderzoeksrapport, dhr. Rensink, een toelichting geven op zijn rapport en vertellen over de aankomende werkzaamheden.
Voor meer informatie over het onderzoek zie:

https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/een-midden-paleolithische-vindplaats-bij-esbeek-gem-hilvarenbeek

Woensdag 9 mei, 20.00 uur, Gasterij Schuttershof, Esbeek.

EXCURSIE NAAR AD VAN SLEUWEN

Op zaterdag 26 mei zijn we uitgenodigd bij ons lid Ad van Sleuwen, o.a. kerkorganist, docent kerkorgel en Van Hirtum kenner. Achter zijn huis in Weebosch heeft hij een studio gebouwd met daarin een prachtige verzameling piano’s en orgels. Meer informatie volgt.