Agenda

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op dinsdag 6 maart 20.00 uur Gouden Carolus,  Gelderstraat, Hilvarenbeek.

AGENDA

 1. Opening en mededelingen door voorzitter Peter Geraerts.
 2. Verslag van de ALV d.d. 21-03-2017. Zie onder NIEUWS . 
 3. Terugblik op de activiteiten van de kring in 2017 en plannen voor 2018.
 4. Financieel verslag van penningmeester Wil Game. Dit ligt ter inzage bij aanvang van de vergadering. 5
 5. Verslag van de kascommissie t.w. Cees Prinsen en Ad van Gool en aanwijzing nieuwe commissie.
 6. Jaaroverzicht van Museum de Dorpsdokter door Wil Game.
 7. Jaaroverzicht van heemtuin D’n Doornhof door Trude v.d. Heijden.
 8. Voorstel tot naamswijziging: Erfgoedvereniging Ioannes Goropius Becanus.
 9. Vaststelling van de contributie voor het jaar 2019. Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op € 25,00 per jaar.
 10. Statutair aftredend Hans van Eynatten en Kees Naaijkens. Beiden stellen zich herkiesbaar.
 11. Rondvraag en sluiting.Na de pauze lezing over de Petruskerk door Bas Aarts met als titel:

 ‘Speurtocht naar de vroegste Sint-Petruskerk van Hilvarenbeek’

Van de middeleeuwse Sint-Petrus-Bandenkerk van Hilvarenbeek weten we dat deze een belangrijk kapittel herbergde en tevens het uitgangspunt vormde voor de inrichting van het uitgestrekte dekenaat Beek binnen het bisdom Luik.
Van deze belangwekkende kerk is de bouwgeschiedenis helaas slecht gekend.
Aan de hand van de nog bestaande bouw zijn in het verleden wel diverse pogingen ondernomen om tot een soort van tijdslijn te komen. Echt bouwhistorisch onderzoek (waarbij muren ontpleisterd worden) of – nog beter – archeologisch onderzoek heeft er nooit plaatsgevonden.
Een bescheiden kijkgat in 1964 bood echter een verrassende blik op een zeer vroege geschiedenis. Deze kan gekoppeld worden aan een schriftelijke overlevering uit de Middeleeuwen, die gewag maakt van een bijzonder ontwerp voor die eerste kerk.
Het levert een aantal interessante puzzelstukjes op, waarvan tijdens de lezing geprobeerd zal worden deze in de context van de ontstaanstijd te plaatsen. Uiteraard kunnen we daarbij niet om ‘Hildewaris’ en Ansfried heen.
Hierbij zullen ook de resultaten worden gepresenteerd van het grondradaronderzoek dat in de kerk werd ondernomen.
Vanaf  21.00 uur voor iedereen vrij toegankelijk. Dus ook voor niet leden. Zegt het voort.

OPENING MUSEUM DE DORPSDOKTER

Op zaterdag 14 april zal om 14.30 uur Museum De Dorpsdokter geopend worden. Hierbij zijn alle leden van onze Heemkundige kring uitgenodigd.
Meer hierover later.