Activiteitenoverzicht

PRESENTATIE ‘HILVARENBEEK IN DE JAREN TACHTIG DRUK BEZOCHT

Op donderdag 2 november presenteerde Ad van Gool i.s.m. Heemkundige kring Hilvarenbeek en Diessen ‘Ioannes Goropius Becanus’ het door hem samengestelde fotoboek “Hilvarenbeek in de jaren tachtig”. 
De twee gastsprekers, Ger Ligtvoet en Willem Ligtvoet blikten op geheel eigen wijze terug naar Hilvarenbeek in de jaren tachtig.
In het fotoboek zijn 325 foto’s opgenomen, afkomstig uit archieven van de Hilverbode en het Beeks Weekblad. 
Het boek is, zolang de voorraad strekt, voor €19,95 te koop bij Kantoorboekhandel Peter Swaanen in HIlvarenbeek, bij Ad van Gool (advangool@kabelfoon.nl) en bij Heemkundige kring Hilvarenbeek en Diessen ‘Ioannes Goropius Becanus’  (hilvarenbeek@heemkundigekringhilvarenbeek.nl)

Ruim 150 mensen bezochten de Heemavond van onze Heemkundige kring.

 

 

LEZING ‘OORSPRONG VAN DE BIEST’ DRUK BEZOCHT

Ruim zeventig geïnteresseerden waren aanwezig bij de lezing door Ed van Hees in café Ome Toon over het ontstaan van de gehuchten Biest en Houtakker en de ontwikkeling daarvan tot het dorp Biest-Houtakker.
Daarmee bereikten Ed en onze heemkundige kring de vier doelstellingen van de kring: verantwoord onderzoeken, vastleggen, toegankelijk maken, overdragen.

EXPOSITIE BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

N.a.v. de 100ste ‘Paradijs’ kreeg onze kring ruimte in de bibliotheek in CCE om alle 100 ‘Paradijzen’ en alle boeken over de historie van Hilvarenbeek die Bibliotheek Midden Brabant in haar bezit heeft tentoon te stellen.
Omdat er nog steeds veel belangstelling voor is, zal de exposite nog tot half januari te bezichtigen zijn.

DRUK BEZOCHTE LEZING

De lezing over de Dieren van Bosch, verzorgd door Thijs Caspers in brasserie ‘Klein Utrecht’, was wederom een schot in de roos. Ruim zestig bezoekers lieten zicht meeslepen in de onnavolgbare verteltrant van de bioloog.

DE 100STE NIEUWSBRIEF TUSSEN PARADIJS EN TOEKOMST GEPRESENTEERD OP DINSDAG 15 NOVEMBER IN BEZOEKERSCENTRUM DE FLIEREFLUITER.

Omdat de spreker van de avond, Jan van Laarhoven, zich wegens ziekte moest afmelden en voorzitter Peter Geraerts niet in de gelegenheid was de bijeenkomst te leiden, werd de avond al improviserend opgebouwd.
Bestuurslied Kees Naaijkens heette de ruim vijftig aanwezigen welkom en bracht aan de hand van een PowerPointpresentatie de evolutie van de ‘Nieuwbrief’ tot periodiek ‘Tussen Paradijs en Toekomst’ (TPT) in beeld.
Emmanuel Naaijkens, verantwoordelijk voor de eindredactie en vormgeving van TPT, vertelde over de totstandkoming van het periodiek. Hij nodigde Will Heeffer uit om iets te vertellen over de eerste Nieuwsbrieven uit de jaren ’80, het knippen plakken kopiëren, stencilen en nieten, en Cees Prinsen vertelde over de toekomstige leden van Heemkundige kring in de persoon van zijn kleinkinderen.
Daarna nodigde Emmanuel ook Jan Scheirs en Hans Schoenmaker uit en overhandigde hij de eerste exemplaren van nummer 100 aan de vier oprichters.

Hans, Will, Jan en Cees krijgen nummer 100 uitgereikt door Emmanuel Naaijkens.
Hans, Will, Jan en Cees krijgen nummer 100 uitgereikt door Emmanuel Naaijkens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens kregen alle aanwezigen een exemplaar aangeboden en werd de pauze vooral lezend, overleggend en bewonderend doorgebracht.
Na de pauze bood Hans van der Haring officieel het paneel, dat ooit als uithangbord diende bij Café ’t Paradijs van Cornelis Poulissen aan ’t Gorps Baantje, in bruikleen aan de Heemkundige kring aan. Het origineel werd in 1893 geschilderd door de Beekse schilder Jos Naaijkens en ongeveer honderd jaar later gerestaureerd door een andere Beekse schilder: Janus Kluijtmans. Namens de Heemkundige onthulden bestuursleden Jan van Helvoirt en Kees Naaijkens het paneel.
Vervolgens overhandigde Hans een tas met archiefstukken van de familie Hubert van Beusekom aan Hans Schoenmaker, directeur van het Geschied- en Oudheidkundig Museum.

Onthulling van het paneel van 't Paradijs.
Onthulling van het paneel van ’t Paradijs.
Hans Schoenmaker neemt het archief in ontvangst.
Hans Schoenmaker neemt het archief in ontvangst.

KLEINE EXCURSIE NAAR BIEST-HOUTAKKER EN HAGHORST SUCCES

Op zaterdag 15 oktober verzamelden 22 liefhebbers zich bij de lindeboom op de Vrijthof om deel te nemen aan de kleine fietsexcursie.
2016-10-15-13-03-03

 

 

 

 

 

 

 

Onder leiding van Jan van Helvoirt werd naar de Bosscheweg gefietst alwaar we uitleg kregen van Ton de Jong over het oude schoolhuis en de plaats waar de veldmolen van Verheggen ooit gestaan heeft.
Op de Biestse Gemeijnt  vertelde Ed van Hees over de schenking in 1328 aan de inwoners van de Biest door hertog Jan III, gronden die nog steeds gezamenlijk bezit zijn van de Biestenaren.
Langs het Wilhelminakanaal vertelde Jan van Helvoirt over de aanleg van het kanaal, over de ontwikkeling van het Diessens broek en over de onlangs geopende uitkijktoren.
In Haghorst vertelde Wim Diepstraten over de werking van de sluizen, de spuisluis en het pompgebouw.
Een uitgebreid verslag volgt in Tussen Paradijs en Toekomst nr. 101.

OPENING MUSEUM DE TORENKAMER EN WILL HEEFFER GERIDDERD

Op donderdag 19 mei opende Stichting Beheer Beekse Toren haar nieuwe museum in de Torenkamer op de eerste verdieping van de Beekse toren. In de Torenkamer is een groot deel van de collectie van de Stichting Geschied- en Oudheidkundig museum tentoongesteld. In deze permanente expositie wordt middels thema’s de historie van De Vrijthof, de vroegere Plaetse, en haar omgeving verteld.
Door de uitbreiding van Museum De Dorpsdokter kwamen steeds meer delen van deze collectie terecht in de opslag. Dankzij de samenwerking van Stichting Behoud Beekse Toren, Stichting Geschied- en Oudheidkundig Museum, Museum De Dorpsdokter en onze Heemkundige kring, is de collectie vanaf heden weer te bezichtigen en wel op de plek waar al in 1945 naar werd gestreefd: de Torenkamer.
2016-05-19 16.43.06Tijdens de feestelijke opening van de tenstoonstelling, verricht door burgemeester Ryan Palmen, viel ‘kartrekker’ Will Heeffer een bijzondere eer te beurt: het had Zijn Majesteit de Koning behaagd om Will, vanwege zijn vele verdiensten op maatschappelijk gebied, de Orde van Oranje Nassau toe te kennen.

SEIZOENSOPENING MUSEUM DE DORPSDOKTER

2015-12-02 14.56.20Op zaterdag 19 april heropende Museum De Dorpsdokter haar deuren voor het nieuwe seizoen en vierde gelijktijdig haar 30-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan werd in het bijzijn van genodigden, vrienden van De Dorpsdokter en leden van onze Heemkundige kring de geheel vernieuwde inrichting getoond, waaronder de oude apothekerskast, daterend uit de 18e eeuw. Deze apothekerskast, de oudste van Nederland, is in langdurig gebruik afgestaan door het Gouvernementshuis uit Heusden.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 5 APRIL 2016

De ALV op 5 april kende een rustig verloop. Slechts 35 leden tekenden de presentielijst en de agendapunten riepen nergens enige weerstand op.
Hans van Eynatten stopt als voorzitter a.i., Peter Geraerts is toegetreden tot het bestuurs van onze kring.
LexNa de pauze hield Bekenaar Lex van Gestel, vertegenwoordiger van het Beekse Reuzengenootschap, een presentatie over de Reuzencultuur in West-Europa en riep hij de aanwezigen op hun schouders te zetten onder de bouw van een nieuwe reus, Ioannes Goropius, die in 2019, wanneer we zijn 500e verjaardag hopen te vieren, het ‘levens’licht zou moeten zien.

 

HEEMAVOND OVER HET GRAVEN VAN HET WILHEMINAKANAAL

wilhelminakanaalOp dinsdag 8 maart presenteerde Jos Bekx zijn lezing over de aanleg van het Wilhelminakanaal dat gegraven is tussen 1910 en 1923. Aan ruim 120 belangstellenden vertelde Jos, geboren en getogen Lieshoutenaar, hoe hij vanuit zijn Helena-Hoeve, op 80 meter van het kanaal nabij Sluis V, ruim zestig jaar lang dagelijks de activiteiten op het water en langs het kanaal zag. MIddels zijn enthousiaste verteltrant en de uitgebreide presentatie boeide hij de aanwezigen 2 uur lang.

VAN LUST, SPOT EN ZINNELIJK GENOT’

Een 'badhuis' in de Middeleeuwen

Het is de titel van een lezing waarmee ons lid Piet van Hees door het land trekt. Op  donderdag 26 november was hij te gast op onze Heemavond in De Gouden Carolus in Hilvarenbeek waar hij vrolijk “spotte en lachte over huwelijk en overspel in de late Middeleeuwen”, een voordracht over het felle, kleurrijke leven van alle rangen en standen uit de Late-Middeleeuwen, zoals dat bezongen en voorgedragen werd door vaganten, minstrelen en dichters. Zij bekritiseerden de clerus en de edelen. Zij dichtten over de jeugd, de gevaren van de liefde, over het zinnelijk genot met list en lust bedreven. Weerspiegelden de Maria-mirakelen, de verhalen over de heiligenlevens en de lof- en klaagzengen uit de Vroege-Middeleeuwen nog de vroomheid en de ingetogenheid van de mens, in de Late-Middeleeuwen ontstonden de boerden en sproken, kortom de schelmenverhalen. In deze verhalen beschrijven de mens die wordt beheerst door zijn instincten, die soms grof en ongeremd is in zijn uitlatingen en zijn gedrag. De boerden en sproken, de kluchten en sotternieën tonen de ware aard van de mens en zijn hang naar het zinnelijke genot.De boerden en sproken, de kluchten en sotternieën tonen de ware aard van de mens en zijn hang naar het zinnelijke genot.
De gedichten die door Piet werden voorgedragen gingen over spot, genot en zeker ook het seksuele genot, over de domheid van de man en de deugden en vooral de ondeugden van de vrouw. Het was al bij al plezierig om naar te luisteren.

PRESENTATIE ‘HILVARENBEEK ROND DE JAREN ZEVENTIG’ WERD EEN GEWELDIGE AVOND.

Ruim honderd leden en belangstellenden mochten we verwelkomen op donderdag 29 oktober in de Gouden Carolus waar de Antwerpse zanger Alois De Beuseleir de binnenkomers verraste met originele Antwerpse liedjes. Nadat onze voorzitter a.i. Hans van Eynatten iedereen verwelkomd had opende de Antwerpse troubadour de avond met zijn lied over Ioannes Goropius Becanus, waarvan u de tekst en de melodie kunt vinden op onze website.
Kaft Johannes Goropius BecanusVervolgens nam Toon van Hal, de auteur van het onlangs verschenen boek ‘Johannes Goropius Becanus’, waarin hij het leven van Ioannes beschrijft, de toehoorders mee in het virtuele reis doorheen Europa naar alle plaatsen waar Goropius was geboren, had gestudeerd en had gewerkt. Na nog een tweetal Antwerpse liederen van stadstroubadour Alois De Beukeleir, hij gaf ook nog Antwerpse taalles, vertelde auteur Nico de Glas over zijn in januari uitgegeven boek ‘Van Adam tot Antwerpen’. Dit is
Kaft Van Adam tot Antwerpeneen in het Nederlands vertaalde bloemlezing uit de werken van Ioannes Goropius Becanus. Beide boeken zijn te koop bij Peter Swaanen.
Na de pauze was het wethouder Jan van de Wiel die de Heemkundige kring feliciteerde met haar 70-jarig bestaan en een lofrede hield voor een van de aanwezigen aan wie hij het eerste exemplaar van ‘Hilvarenbeek rond de jaren zeventig’ zou gaan overhandigen. De persoon was al erg lang lid van onze vereniging, was in het verleden erg actief
 en is dat nu ook nog steeds en zal dat nog wel een aantal jaren blijven. Het eerste boek werd overhandigd aan Emmanuel Naaijkens, oud-bestuurslid, oud-voorzitter, actief binnen de Stg. Vrienden van het Museum, en samensteller van ons tijdschrift Tussen Paradijs en Toekomst. Daarna konden de mensen die ingetekend hadden op een boek het boek afhalen. ‘Hilvarenbeek rond de jaren zeventig’ is nog te koop bij Peter Swaanen, bij de VVV/Land van de Hilver.

FIETSTOCHT NAAR LIER

Op zaterdag 26 september vertrokken 23 sportieve leden van onze Heemkundige kring vanaf de Vrijthof naar het oudje stadje Lier in België. Ze volgden daarbij de oude route van een pelgrimskaart uit 1692. Het doel vormde de Sint Gummarusfeesten die eens in de 25 jaar in Lier gehouden worden.
Groepsfoto vóór het vertrek naar Lier.
De tocht verliep voorspoedig en de groep arriveerde al vroeg in de middag in Lier, waar het enige minpuntje van de tocht beleefd werd: de slechte huisvesting in een dependance van het Zimmerhotel. Maar dat kon de pret niet drukken en gezamenlijk werd de stad verkend in afwachting van de plechtigheden rond het inspecteren van de relieken van de heilige Gummarus door de bisschop van Antwerpen en de burgemeester van Lier. Na akkoord te zijn bevonden werd de schrijn verzegeld en kon de Lichtprocessie aanvangen.
Zondagochtend werd nog enkele genoten van de voorbereidingen voor de Historische optocht waaraan door maar liefst 1500 figuranten werd deelgenomen. Helaas ontbrak ons de tijd om te genieten van de optocht omdat de organisatie vóór het invallen van de avond in Hilvarenbeek wilde arriveren.

De pottenbakster van Philips de Schone bereid zich voor op de historische optocht.
De pottenbakster van Philips de Schone bereid zich voor op de historische optocht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSEXCURSIE NAAR LIER

In de vroege ochtend van zaterdag 12 september vertrokken een dertigtal leden van onze Heemkundige kring met de bus naar het mooie Vlaamse stadje Lier.
Aldaar genoten ze onder leiding van gids van een rondleiding door de stad, door de Sint Gummaruskerk, van een uitgebreide lunch, kregen ze uitleg over het Zimmeruurwerk in de Zimmertoren en maakten ze een boottocht over de Nete. De foto’s spreken voor zich.

De boottocht over de Nete.
De boottocht over de Nete.
Interessante rondleiding door Lier o.l.v. een kundige gids.
Interessante rondleiding door Lier o.l.v. een kundige gids.

FIETSEXCURSIE NAAR LANDGOED DE UTRECHT

...een kijkje in de konijnenbunker met de buis waardoor de konijnen naar binnen vielen.....
…een kijkje in de konijnenbunker met de buis waardoor de konijnen naar binnen vielen…..

Op zaterdag 25 april organiseerde onze Heemkundige kring een fietsexcursie, uitgezet door ons bestuurslid Jan van Helvoirt, naar Landgoed De Utrecht.
Achtereenvolgens liet Jan ons de Schietberg passeren, vroeger in gebruik voor schietoefeningen door de burgerwacht. Verder ging de tocht langs Broekeling, de Konijnenbunker, de Bijenschans in aanleg, de Julianahoeve, de brandtoren, de atoomschuilkelder – ooit aangelegd tijdens de (eerste) Koude Oorlog
om beschermd te zijn tegen een mogelijke Russische aanval met atoombommen – het Berceaulaantje achter Rustoord, Rustoord, het Arboretum in het Arnoldspark, het Stichterslaantje, de Scheidijk met de Natuurbegraafplaats in aanleg en het graf van Sissing. Het was een bijzonder prettige en leerzame excursie met dank aan Jan van Helvoirt.

BIKSE MUSEUMDAG

Op 19 april organiseerde ‘Hilvarenbeek Museumdorp’ een zogeheten Bikse Museumdag.  Een groot aantal musea, waaronder Museum de Dorpsdokter, de Beekse Toren, Museumbrouwerij De Roos en Boerderijmuseum ‘Grutje’, opende op die dag haar deuren voor het ‘grote publiek’. 20150418_163102Een dag eerder werd in Museum De Dorpsdokter, in het bijzijn van de Vrienden van het Museum en een groot aantal leden onze Heemkundige kring, de Gaperlantaarn onthuld.

Heemtuin d’n Doornhof verkocht op zaterdag 18 en zondag 19 april keukenkruiden en planten uit de Heemtuin.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De ALV vond plaats op donderdag 9 april om 20.00 uur in de Gouden Carolus. Na het officiële gedeelte hield Aad Goedendorp uit Diessen een lezing. In 2014 vierde Harmonie Concordia van 1839 haar 175-jarig bestaan. Voorafgaand aan het galaconcert op 1 november 2014 gaf Aad Goedendorp een lezing, die hij op 9 april na de ledenvergadering herhaalde. Daarbij legde hij uit hoe een aantal heren ertoe kwam om in 1839 een harmonie in Hilvarenbeek op te richten. .

REGIO BIJEENKOMST IN MUSEUM DE DORPSDOKTER

Regiobijeenkomst 10-03-15Jaarlijks vinden er in Regio de Kempen een aantal bijeenkomsten plaats van de in deze regio actieve Heemkundige kringen. Op 10 maart was onze Heemkundige kring aan de beurt om de bijeenkomst te organiseren en voor te zitten en waar kan dat dan beter  plaatsvinden dan in ons eigen museum. Vóór de pauze kregen de aanwezige kringen de gelegenheid om activiteiten uit te wisselen en allerlei verenigingszaken te bespreken. Na de pauze was er een lezing door de conservator van het museum, Jan van Eijk, waarin hij de groei en teloorgang van diverse heemkundige musea besprak.

BOEKPRESENTATIE IN ANTWERPEN.

Enige tijd geleden ontving het bestuur van onze kring de vererende uitnodiging op maandag 9 maart aanwezig te zijn bij de feestelijke presentatie van twee boeken over ‘onze’ Ioannes Goropius Becanus of, zoals hij in Antwerpen genoemd wordt, Johannes Goropius Becanus, in Museum Plantin-Moretus in Antwerpen. Uiteraard ging het bestuur op deze uitnodiging in, maakte kennis met de schrijvers Toon van Hal en Nico de Glas alsmede met de schepen Philip Heylen en met de Stadszanger van Antwerpen, Alois de Beuseleir, die we kennen van lofzang op Goropius Becanus.
We hebben de heren uitgenodigd voor een tegenbezoek in Hilvarenbeek in oktober, als we het 70-jarig bestaan van onze vereniging vieren.

De boeken zijn uitgegeven bij Uitgeverij Verloren te Hilversum en zijn te koop bij Boekhandel Peter Swaanen in Hilvarenbeek.
Kaft Van Adam tot Antwerpen

 

 

 

Kaft Johannes Goropius Becanus

 

 

 

 

“Johannes Goropius Becanus (1519-1573), Brabants arts en taalfanaat” is een door Toon van Hal tot een toegankelijke biografie omgewerkt proefschrift van Eddy Frederickx in 1973 door hem opgesteld bij gelegenheid van de vierhonderdste verjaardag van Goropius’ overlijden.

HEEMAVOND

Als een wervelwind ging Thijs Caspers op donderdag 26 februari langs de landgoederen in Midden-Brabant. De auteur van het boek ‘Landgoederen in Noord-Brabant’ strooide een grote hoeveelheid feiten en meningen uit over de zeventig mensen die naar de Flierefluiter waren gekomen voor al weer een heemavond van Goropius Becanus.

Veel belangstelling voor Thijs Caspers
Veel belangstelling voor Thijs Caspers

Het was een feest van herkenning met onder meer Gorp, Nieuwkerk, De Hoevens, Oranje Bond, de Utrecht en Annanina’s Rust. De landgoederen in Brabant zijn volop in ontwikkeling. “Ik zie liever dat zij in handen blijven van particulieren en ondernemingen, want die zijn toch een stuk daadkrachtig en innovatiever dan organisaties als Natuurmonumenten en Brabants Landschap”, aldus Caspers. De nieuwe formule van deze ‘Roos-bijeenkomsten’ om ze op wisselende locaties te houden, blijkt aan te slaan.
(verslagTon de Jong)

BEELDBEPALENDE PANDEN

Op 4 december, 19 januari, 22 januari, 26 januari en 29 januari nam een afvaardiging van onze kring deel aan besprekingen met de gemeente en eigenaren van beeldbepalende panden.

PROJECT ‘OORLOG EN VRIJHEID IN HILVARENBEEK’

Op 13 november, 22 januari en 26 februari was onze Heemkundige kring vertegenwoordigd in de voorbereidingsgroep die in april 2015 herdenkt dat we in Hilvarenbeek al 70 jaar geen oorlog meer kennen, maar dat de wereld nooit zonder oorlogen is. Onze kring werkt mee aan een lesbrief voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen, ondersteunt financieel en praktisch een tentoonstelling in de corridor van CC Elckerlyc, en zet een fietstocht uit langs oorlogsherinneringen in de gemeente.

BESTUURSVERGADERINGEN

Het bestuur vergaderde op  28 mei, 6 augustus, 11 november, 13 januari, en 3 februari. Op 11 november was er ook een afgevaardigde van Museum De Dorpsdokter aanwezig.

LANDSCHAPS ONTWIKKELINGSPLAN

Op 16 december was onze kring vertegenwoordigd bij een bijeenkomst betreffende het Landschaps Ontwikkelingsplan van de gemeente Hilvarenbeek.

TENTOONSTELLING WO I IN GASTERIJ SCHUTTERSHOF

In samenwerking met de Werkgroep Heemkunde Esbeek organiseerde onze Heemkundige kring op 12, 13 en 14 december een tentoonstelling ter herinnering aan W.O. I die 100 jaar geleden uitbrak. 

HEEMAVOND
Herman Janssen uit Zondereigen en Jan van Gils uit Merksplas brachten op 27 november middels een lezing in Café-Bar ’t Schouwke op professionele wijze de ‘Dodendraad’ tot leven.

Heemavond Dodendraad

PLATFORM ‘BEEKS BUITEN’

Op 21 augustus en op 18 november was een vertegenwoordiging van onze Heemkundige kring aanwezig bij een bijeenkomst van het platform ‘Beeks Buiten’ met als onderwerpen ‘Inrichtingsplan zandpaden’ en ‘Aanpak landbouwverkeer kern Hilvarenbeek’.

DE BIEST

Op 29 oktober heeft onze Heemkundige kring deelgenomen aan een gesprek met vertegenwoordigers van BOB in ’t Gebint in Biest-Houtakker over de historie van De Biest.

REGIOBIJEENKOMST

Op 14 oktober bezocht een vertegenwoordiging van onze Heemkundige kring de Regiobijeenkomst van Heemkundige kringen, georganiseerd door de Werkgroep Heemkunde Esbeek in Gasterij Schuttershof in Esbeek. Ons lid Ad van Rijswijk gaf daarbij een lezing over de Pilotenlijn.

HEEMAVOND

Ruim 80 geïnteresseerden waren naar Bioboerderij ’t Schop gekomen waar ons lid Ad van Rijswijk uit Esbeek zijn uitgebreide lezing over de Pilotenlijn gaf.

HEROPENING REGIONAAL ARCHIEF TILBURG

Op 11 september vond de officiële heropening plaats van Het Regionaal Archief Tilburg. Een vertegenwoordiging van onze Heemkundige kring was daarbij aanwezig.

FIETSEXCURSIE NAAR GORP EN GORP AAN DE LEIJ

Maar liefst 32 leden hadden zich op de zonnige zaterdagochtend van 17 maart om 10 uur verzameld op het Plein ’40 – ’45 om deel te nemen aan de door onze Heemkundige kring georganiseerde fietsexcursie naar Gorp.
Zie een uitgebreid verslag onder ‘Nieuws’.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op 8 april vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in de Gouden Carolus.
Wil Vennix gaf na de pauze een lezing over de geschiedenis van de ontginningsboerderijen op de Beerse heide in Diessen.

ADVIESGROEP CULTUURHISTORIE

Op 10 maart werden door de gemeente de Adviesgroep Cultuurhistorie benoemd.
Deze adviesgroep bestaat uit Pierre van der Geld, Hans Schoenmaker, Jan van Helvoirt en Kees Naaijkens.

ROOSBIJEENKOMST

Op 13 februari stond de Roosbijeenkomst in het teken van het ‘Aardsparadijs’ op Gorp aan de Leij. Uitbater van Partyrestaurant De Nieuwe Hoef hield een lezing over o.a. de vroegere eigenaars van Gorp en Gorp aan de Leij, de familie Hubert van Beusekom.
We maakten kennis met het Antwerpse lied over Ioannes Goropius Becanus.

NAMENCOMMISSIE

Op 7 februari werd door de gemeente de Namencommissie in het leven geroepen.
De commissie bestaat uit: Jan van Helvoirt, Ed van Hees, Hans Schoenmaker, Cees Prinsen en Wil Vennix.

BESTUURSVERGADERING

Op 21 januari vergaderde het bestuur van onze Heemkundige kring.

25 JARIG BESTAAN VAN ‘DE BERNE’ OOST- WEST EN MIDDELBEERS

Jan van Helvoirt en Kees Naaijkens vertegenwoordigden onze Heemkundige kring bij de viering van het 25 jarig jubileum van onze zustervereniging ‘De Berne’ op 30 november in het Oude Kerkje van Middelbeers.

VERGADERING BRABANTS HEEM

Onze bestuursleden Jan van Helvoirt en Kees Naaijkens vertegenwoordigden onze Heemkundige kring op 21 november bij de vergadering van Brabants Heem in Oirschot. Ineke Stroucken, directeur  van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) gaf er een uiteenzetting over de procedure om plaatselijke en regionale tradities op de Nationale Invertarislijst van de UNESCO te kunnen plaatsen.

HART VOOR ELKAAR

Op 20 november nam onze Heemkundige kring deel aan de actie Hart voor Elkaar georganiseerd door de Rabobank.
Een uitgebreider verslag vindt u onder ‘Nieuws’.

ROOSBIJEENKOMST NAJAAR

Op donderdag 14 november organiseerde Heemkundige Kring Ioannes Goropius Becanus haar jaarlijkse najaarsbijeenkomst in Museumbrouwerij De Roos. De ruim zestig aanwezigen luisterden aandachtig naar ons bestuurslid Jan van Helvoirt en naar Harry Breviers, rentmeester van Landgoed De Utrecht, die vertelden over dit dynamische landgoed en Esbeek. Hierbij werd teruggekeken in de historie en de ontwikkeling van het Landgoed en werden de toekomstige wensen en plannen voor het Landgoed toegelicht.

BESTUURSVERGADERING

Op woensdag 6 november vergaderde het bestuur om 09.30 uur in museum De Dorpsdokter, waarbij ook uitgenodigd waren Jan van Eijck, Hans Schoenmaker en Nol Vromans, namens museum De Dorpsdokter.

BRABANTS HEEM

Op dinsdag 22 oktober bezocht bestuurslid Jan van Helvoirt als afgevaardigde van Ioannes Goropius Becanus en Werkgroep Heemkunde Esbeek de regio-vergadering van Brabants Heem in Museum De Acht Zaligheden in Eersel.

CULTUURHISTORISCHE KAART

De gemeente Hilvarenbeek heeft een cultuurhistoriekaart gemaakt waarop alle cultuurhistorisch waardevolle structuren en objecten aangegeven zijn. De kaart biedt een interessant beeld van de ruimtelijke kwaliteit binnen onze gemeente.
De cultuurhistoriekaart is opgesteld in samenwerking met het Monumentenhuis en de Heemkundige Kring Ioannes Goropius Becanus en de Werkgroep Heemkunde Esbeek. Jan van Helvoirt, Kees Naaijkens en Hans Schoenmaker werkten namens de Heemkundige Kring en de Werkgroep hieraan mee.
Op 2 september legden zij hun werkwijze uit aan een honderdtal bewoners van cultuurhistorisch waardevolle panden op een bijeenkomst in Schuttershof in Esbeek.
Op 24 oktober legden zij hun werkwijze uit aan de Commissie Ruimte van de gemeente Hilvarenbeek.

ONTHULLING REPLICA GEVELSTEEN TULDERHOEVE

Op donderdag 4 juli vertegenwoordigden, op uitnodiging van de Werkgroep Heemkunde Esbeek, onze bestuursleden Joop Urlings en Kees Naaijkens de Heemkundige Kring bij de onthulling van de replica van de gevelsteen van de Tulderhoeve in een muurtje met twee zitbanken aan de Tuldensedijk in Esbeek.

GOED BEZOCHTE ALGEMENE LEDENVERGADERING

De op 9 april georganiseerde Algemene Ledenvergadering werd bezocht door een zestigtal leden van onze Heemkundige Kring. In de vergadering kwamen de activiteiten van de de Heemkundige Kring, Heemtuin De Doornhof en Museum De Dorpsdokter uitvoerig aan de orde. Na de pauze bleek de belangstelling voor de lezing van drs. Ger Duijf over de plannen op Langoed Gorp & Roovert, dermate groot dat het bezoekersaantal boven de honderd reikte.

LEZING JACHT EN WILDBEHEER

Op 14 maart organiseerde onze Heemkundige Kring een lezing over de jacht en het wildbeheer door Harrie Verhoeven. Een dertigtal belangstellenden genoot van een interessante en leerzame avond waarin duidelijk werd dat de jacht om het konijntje in de pan te krijgen een omslag gemaakt heeft naar faunabeheer.

ONTWIKKELINGSPLAN GORP & ROOVERT

Heemkundige Kring Hilvarenbeek-Diessen maakt deel uit van de “Klankbordgroep Ontwikkelingsplan Gorp & Roovert”. Het Landgoed Gorp & Roovert is een van de grootste erfgoedcomplexen in Noord-Brabant. Om dit gebied duurzaam in stand te kunnen houden slaan verschillende gebiedspartijen en de familie Van Puijenbroek de handen ineen. Door enkele recreatieve mogelijkheden te faciliteren kan op Landgoed Gorp & Roovert blijvend worden geinvesteerd in de natuur, het behoud van cultuurhistorisch erfgoed, het versterken van het landschap en het mogelijk maken van recreatie.