Activiteitenoverzicht

ERFGOEDNOTA

“Cultureel erfgoed versterkt onze identiteit, geeft een gevoel van saamhorigheid en verhoogt de kwaliteit van onze leefomgeving.” (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Cultureel erfgoed leeft. Zeker op lokaal vlak. In alle kernen van onze gemeente zijn organisaties in de weer om, op de één of andere wijze, het cultureel erfgoed van hun kern te bewaren en uit te dragen.  Voor al deze lokale erfgoedorganisaties is het gemeentelijk niveau het eerste en vaak ook het belangrijkste aanspreekpunt. De verhoudingen tussen deze organisaties en gemeentebesturen zijn onderhevig aan beweging en verandering. Lokale besturen krijgen meer verantwoordelijkheden om beleid vorm te geven, accenten te leggen en uit te voeren. Juli 2016 was een belangrijk moment voor de erfgoedsector. Voor het eerst is er één integrale wet die betrekking heeft op onze museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en onder water. Samen met de Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. Een gemeentelijke herindeling (op korte of langere termijn) en de veranderde wetgeving moet kansen bieden om het erfgoedbeleid voor de toekomst vorm te geven. Om het belang van ons erfgoed aan de politiek in de gemeente Hilvarenbeek kenbaar te maken, bieden wij hen de erfgoednota “Voorstel erfgoedbeleid gemeente Hilvarenbeek” aan, waarin de vier vakgebieden, waarmee de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich bezighoudt, de kapstok vormen

VAN LOO TOT LEIJ

Na een lange aanloop was hij dan eindelijk daar. De documentaire over de route van Loo tot Leij kreeg in december de ruimte op Beek TV. Een maand lang vertelden Jan van Helvoirt, Ton de Jong, Cees Ketelaars en presentator Kees Naaijkens over grote en kleine zaken die zich, door de eeuwen heen, langs en op deze route afspeelden of te zien waren. En dat was te merken, want er kwamen tientallen reacties op de uitzending binnen bij de HKK. De meesten mensen reageerden met “dat wist ik niet” of “zo heb ik er nog nooit naar gekeken”. De response was zonder uitzondering positief. Een duidelijker aansporing is er niet om te kijken hoe en waarmee we verder kunnen gaan.
Heb je de uitzending gemist? Kijk dan op www.vimeo.com/hilvarenbeek

HEERBAAN VAN DE HERTOGEN

Het project dat we samen met onze vrienden van Nicolaus Poppelius uit Poppel aan het uitwerken zijn over de oude route tussen Brussel en Den Bosch vordert langzaam, maar gestaag. Zoals u weet vormt Roovert, oversteekplaats en later grens, en alles wat daar mee samenhing, een belangrijk ijkpunt. Exact de oude heerbaan terugvinden is monnikenwerk, zo die al te vinden is. We zien het daarom als een afstandsroute tussen Brussel, de hoofdstad van hertogdom Brabant en Den Bosch die door wandelaars of fietsers kan worden afgelegd. Onderweg worden zij geïnformeerd over allerlei zaken die te zien zijn, en die de ontwikkeling tonen, op allerlei gebieden, tijdens eeuwen van eenheid. Verschillen ook tussen hier en aan de andere kant van de grens, die na de scheiding in 1648 ontstonden. Naast de grote route worden ook lokaal, langs de lijn van bestaande knooppunten, trajecten uitgezet waarin allerlei zaken in beeld gebracht worden die met ieders eigen historie te maken hebben.

Binnenkort hopen we de eerste resultaten aan de colleges van de gemeenten Hilvarenbeek en Ravels te mogen presenteren. Daarna worden contacten gelegd met de gemeente en erfgoedverenigingen van Oisterwijk, Vught, Den Bosch en met die van Turnhout, Antwerpen, Lier, Mechelen enz.
Visit-Brabant en zijn Vlaamse tegenhanger TPA, zijn zeer geïnteresseerd in deze grensoverschrijdende activiteit.

PRESENTATIE ‘HILVARENBEEK IN DE JAREN TACHTIG DRUK BEZOCHT

Op donderdag 2 november presenteerde Ad van Gool i.s.m. Heemkundige kring Hilvarenbeek en Diessen ‘Ioannes Goropius Becanus’ het door hem samengestelde fotoboek “Hilvarenbeek in de jaren tachtig”. 
De twee gastsprekers, Ger Ligtvoet en Willem Ligtvoet blikten op geheel eigen wijze terug naar Hilvarenbeek in de jaren tachtig.
In het fotoboek zijn 325 foto’s opgenomen, afkomstig uit archieven van de Hilverbode en het Beeks Weekblad. 
Het boek is, zolang de voorraad strekt, voor €19,95 te koop bij Kantoorboekhandel Peter Swaanen in HIlvarenbeek, bij Ad van Gool (advangool@kabelfoon.nl) en bij Heemkundige kring Hilvarenbeek en Diessen ‘Ioannes Goropius Becanus’  (hilvarenbeek@heemkundigekringhilvarenbeek.nl)

Ruim 150 mensen bezochten de Heemavond van onze Heemkundige kring.

 

 

LEZING ‘OORSPRONG VAN DE BIEST’ DRUK BEZOCHT

Ruim zeventig geïnteresseerden waren aanwezig bij de lezing door Ed van Hees in café Ome Toon over het ontstaan van de gehuchten Biest en Houtakker en de ontwikkeling daarvan tot het dorp Biest-Houtakker.
Daarmee bereikten Ed en onze heemkundige kring de vier doelstellingen van de kring: verantwoord onderzoeken, vastleggen, toegankelijk maken, overdragen.